I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu zostanie zamknięte 31 sierpnia. Do budynku przeniesie się Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1.

W tym tygodniu sosnowieccy radni podejmą uchwałę kończącą 72-letnią historię I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego.

Przypomnijmy, że od kilku lat I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego miało problem z rekrutacją. Od dwóch lat liceum nie dokonało naboru uczniów do klas pierwszych. W roku szkolnych 2019/2020 do szkoły chodził tylko jeden uczeń.

Na początku roku radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji sosnowieckiego liceum, o czym poinformowane zostały nauczycielskie związki zawodowe. Pozytywną opinię wyraził także Śląski Kurator Oświaty. 28 maja Izabela Dobrzyńska, dyrektorka I LO, złożyło rezygnację ze swojej funkcji, a prezydent Arkadiusz Chęciński wydał zarządzenie o jej odwołaniu z dniem 31 sierpnia.

Liceum Ogólnokształcące nr I im. W. Roździeńskiego - fot. MC
Liceum Ogólnokształcące nr I im. W. Roździeńskiego – fot. MC

W budynku po I LO działać ma Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1

Na czwartkowej sesji radni zajmą się projektem uchwały, na mocy której do budynku przy ulicy Staszica 62 przeprowadzi się Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, które obecnie działa przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Grabowej 2.

W ognisku odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, medialne, filmowe, informatyczne, językowe, a także koło gimnastyczne oraz warsztaty teatralne i musicalowe. Zajęcia odbywają się w 26 grupach i każda liczy od 16 do 20 uczniów.

– W celu stworzenia odpowiednich warunków i zabezpieczenia wystarczającej ilości sal proponuje się zmianę lokalizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1. Docelową siedzibą placówki będą pomieszczenia w budynku dotychczasowego I LO przy Staszica 62, w którym dodatkowo znajduje się aula z zamontowaną sceną i kulisami, na której mogą odbywać się prezentacje artystyczne. Przeniesienie siedziby Ogniska umożliwi rozwój placówki zgodnie z potrzebami uczniów. Ponadto wszystkie zajęcia realizowane będą w jednym budynku bez konieczności korzystania z pomieszczeń szkół na terenie miasta – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.