W Pałacu Mieroszewskich w Będzinie otwarto wystawę poświęconą 110-leciu harcerstwa w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest ona wspólną pracą hufców Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Będzin.

Wystawa zawiera najciekawsze i najcenniejsze przedmioty należące do nich. Są wśród nich blisko 100-letnie kroniki, oryginalne mundury harcerzy i instruktorów z lat przedwojennych, pamiątki ze zlotów skautowych i Związku Harcerzy Polskich, jak również zdjęcia czy sztandary. Wystawa wcześniej była prezentowana w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej.

Sztandary pod sufitem
110-lecie harcerstwa w Zagłębiu – fot. Facebook/@Łukasz Komoniewski

Wystawa przybliży 110 lat istnienia harcerstwa na terenie Zagłębia. Pierwsza drużyna (1. Zagłębiowska Drużyna Skautów im. gen. Dionizego Czachowskiego) została powołana do życia 3 kwietnia 1911 roku podczas spotkania Dąbrowskiego Kółka Wycieczkowego.

Początkowo liczyła ona około 200 osób podzielonych na plutony. Harcerze brali udział w zlotach w Polsce, jak i w Europie. Brali też udział w walkach podczas wojny polsko-bolszewickiej czy II wojny światowej. Harcerze z Zagłębia w okresie międzywojennym działali w Chorągwi Zagłębiowskiej. W czasie wojny funkcjonowali w strukturach Szarych Szeregów, a po działaniach zbrojnych w Chorągwi Śląsko-Zagłębiowskiej ZHP

Drużynę do życia powołał Kazimierz Kierzkowski, późniejszy major Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Pierwszym drużynowym został Stefan Piotrowski, nauczyciel matematyki, który później został komendantem hufca ZHP Dąbrowa Górnicza.