Jedenaście gmin z województwa śląskiego, w tym zagłębiowska gmina Psary, skorzysta z dofinansowania w ramach projektu instalacji odnawialnych źródeł energii.

W Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisano umowę na realizację projektu w ramach którego 11 gmin z wojewóztwa śląskiego (Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg) skorzysta z dofinansowania w ramach projektu instalacji odnawialnych źródeł energii. Koszt całkowity inwestycji to 69 625 950,78 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 44 481 304,65 zł.

– Tego typu projekty to krok w kierunku zielonej gospodarki, przyjaznej dla środowiska. Inwestycje w OZE w tych gminach przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz podniesienia jakości i poziomu życia społeczności lokalnej – podkreśla Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa.

Projekt wpłynie pozytywnie również na komfort i zdrowie mieszkańców gmin. – W ramach projektu wykonanych zostanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Według założeń, część mieszkańców gmin będzie instalować jednocześnie więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – dodaje Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Projekt w praktyce ma wykorzystać małe źródła energii, zlokalizowane blisko odbiorcy, zmniejszające straty przesyłowe oraz zapewniające efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej. Realizacja projektu ma potrwać do czerwca 2022 roku.