Będzin, w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, po raz drugi pozyskał środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.

Do będzińskich szkół podstawowych trafiły kolejne laptopy. Tym razem w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” za 110 000 zł zakupiono 40 zestawów do zdalnej nauki – laptopy i słuchawki z mikrofonem (po 4 dla szkoły). Dofinansowanie unijne wynosi 105 000 zł.

W pierwszej edycji programu, na początku kwietnia, będzińskie szkoły podstawowe otrzymały 50 laptopów (po 5 każda) zakupionych przez samorząd miasta. Sprzęt jest już wykorzystywany do realizacji nowych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w związku ze stanem epidemii.

Na laptopy samorząd przeznaczył wówczas 115 620 zł i jednocześnie wystąpił o dofinansowanie zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Złożony przez miasto wniosek o przyznanie grantu w konkursie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został zweryfikowany pozytywnie. Na to zadanie miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” są odpowiedzią na obecną sytuację szkół funkcjonujących w warunkach pandemii, jednocześnie są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.