Radni z Zawiercia przyjęli budżet na 2022 rok. Na inwestycje ma zostać przeznaczone ponad 46 milionów złotych.

Dochody miasta kształtują się na poziomie 257 253 000 złotych, wydatki z kolei to 256 441 000 złotych. Zanim budżet został przegłosowany, to wprowadzono do niego kilka poprawek jak choćby zwiększenie dochodów o 70 tysięcy w ramach środków Unii Europejskiej czy wydatków o ponad 258 tysięcy.

Za budżetem głosowało 14 radnych, jeden był przeciwko, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Ponad 46 milionów zostało zapisanych na inwestycje miejskie. Są nimi między innymi przebudowy ulicy łączącej ulice Dąbrowicką z ulicą Żabią oraz ulic Prusa, Bukowej i Kasztanowej.

Pieniądze zostaną także przekazane na modernizację budynków przy ulicy Aptecznej i Porębskiej jak równie termoizolację między innymi budynku remizy OSP w Skarżycach oraz innych budynków mieszkalnych na terenie miasta. Wśród zadań znalazła się także budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9.