Od 1 września mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zapłacą więcej za wywóz śmieci. Stawka za odpady segregowane wynosić będzie 20 zł za osobę, a za niesegregowane – 40 zł.

Od wrześnie w Dąbrowie Górniczej obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 12 na 20 zł, a za niesegregowane – z 20 na 40 zł. Decyzja ta zapadła na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Jak tłumaczą urzędnicy, nowa stawka to urealnienie ceny gospodarowania odpadami na terenie Dąbrowy Górniczej. Stawka obowiązująca do tej pory, czyli 12 zł od osoby, już od chwili przyjęcia generowała braki finansowe w systemie, w skali roku ponad 7 mln zł. Brakujące środki dopłacało miasto.

– Wzrost cen odbioru śmieci nie dotyczy tylko Dąbrowy Górniczej, ale także innych miast. Cześć z nich, jak np. Będzin czy Ruda Śląska, już zdecydowała o podwyżce cen, a pozostałe miasta będą musiały się z tym zagadnieniem zmierzyć w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Janusz Nowiński, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami.

Pierwszą wpłatę w wyższej stawce mieszkańcy dębowego miasta będą musieli zapłacić do 15 października za wrzesień, na dotychczasowy indywidualny rachunek bankowy. W związku ze zmianą stawki nie trzeba składać nowej deklaracji.

Przypomnijmy. Wzrost cen wynika z kosztów funkcjonowania całego systemu – odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wpływ mają głównie czynniki rynkowe – cena energii elektrycznej, paliwa, wysokość płacy minimalnej i opłata za składowanie odpadów na składowiskach, czyli tzw, opłata marszałkowska.

Warto dodać, że więcej za wywóz śmieci zapłacą także m.in. mieszkańcy Jaworzna (22 zł za odpady segregowane i 43 zł za niesegregowane) i Będzina (21 zł za segregowane i 42 zł za niesegregowane). W Sosnowcu na razie urzędnicy nie planują podwyżek, ale przyglądają się wpływom od mieszkańców.