Aż do odwołania zostają ograniczone odwiedziny w zagłębiowskich szpitalach. Powodem tej decyzji jest zwiększona ilość zachorowań na grypę oraz zagrożenie koronawirusem.

Szpital Powiatowy w Zawierciu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu wprowadzono ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.Ograniczenia obowiązują do odwołania.

Natomiast Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w oddziałach szpitala wstrzymało wszystkie odwiedziny. Powodem tych decyzji jest zwiększona ilość zachorowań na grypę oraz zagrożenie koronawirusem.

W sosnowieckiej placówce odwiedziny pacjentów w oddziałach mogą się odbywać wyłącznie w godzinach od 16:00 do 18:00, jednocześnie ogranicza się ilość osób odwiedzających pacjenta – jednoczasowo u jednego pacjenta może przebywać jedna osoba.

Osoby odwiedzające pacjentów w oddziałach są zobowiązane  do pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni szpitala i przeprowadzania dezynfekcji rąk przed wejściem do oddziału oraz przed jego opuszczeniem.  Dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi wraz z instrukcją dezynfekcji rąk są dostępne w korytarzach wszystkich oddziałów oraz w holach wyjściowych szpitala.

– Personel oddziału jest upoważniony do egzekwowania tego obowiązku od osób odwiedzających pacjentów w oddziałach – zaznaczają przedstawiciele sosnowieckiej lecznicy. – Zaleca się, aby osoby z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) wstrzymały się z odwiedzinami u pacjentów – dodają.

W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu wizyty możliwe są od 14:00 do 17:00. U jednego pacjenta może przebywać jedna osoba. Zaleca się zaniechanie odwiedzin osób z objawami grypy i innych infekcji.

Ponadto, szpital został zobowiązany także do dokonania oceny planowych przyjęć i zabiegów pod kątem możliwości ich przesunięcia, rozważenia wypisania lub przeniesienia na inne oddziały pacjentów nie wymagających bezwzględnej hospitalizacji w oddziałach postawionych w stan podwyższonej gotowości, przygotowania dodatkowych stanowisk łóżkowych w wyznaczonych oddziałach lub tymczasową reorganizację w oddziałach, które mogą stanowić rezerwowe miejsce hospitalizacji chorych, zabezpieczenia w leki, środki medyczne, diagnostyczne, wzmocnienia w siły i środki szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), zapewnienia sprawnej łączności wewnątrz szpitala oraz łączności ze służbami oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynację wszystkich działań szpitala w zakresie podwyższania stanu gotowości.

Warto dodać, że ze względu na wystąpienie na obszarze województwa śląskiego stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem wojewoda śląski nałożył na Szpital Powiatowy w Zawierciu obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W środę, 4 marca, w Polsce odnotowano pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem. Pacjent przebywa obecnie w szpitalu w Zielonej Górze.