Na czas wzmożonego ruchu wokół cmentarzy, związanego z obchodami Dnia Wszystkich Świętych, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

BĘDZIN

W rejonie większości cmentarzy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po jednej stronie jezdni. Zmiany takie wprowadzone zostaną dla wygody odwiedzających, spowodują możliwość dojazdu w rejon nekropolii i polepszenie relacji pomiędzy ruchem samochodów i pieszych. Taka sytuacja będzie miała miejsce przy ul. Różyckiego, gdzie w dniach 1-2 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na całym odcinku ul. Różyckiego oraz zakaz zatrzymywania po jednej stronie drogi.

Ponadto, w dniach od 30 października do 5 listopada, przy ul. Kołłątaja i ul. Teatralnej wprowadzony zostanie zakaz ruchu na ul. Teatralnej (za wyjątkiem obsługi posesji), a także przy ul. Małobądzkiej, gdzie wyłączony z ruchu będzie odcinek przycmentarny ul. 27 Stycznia.

CZELADŹ

Tymczasowa organizacja ruchu przy cmentarzach (przy ul. Nowopogońskiej i Szybikowej) będzie obowiązywała od czwartku, 31 października 2019, od godziny 14:00 do poniedziałku, 4 listopada 2019 r. do godziny 11:00. W tym czasie, przy ul. Nowopogońskiej – ul. Cmentarnej, Reymonta wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania po jednej stronie jezdni (układ zamkniętej pętli, brak możliwości przejazdu przez parking Urzędu Miejskiego w Czeladzi).

Przy ulicy Szybikowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Borową i Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Saturnowską pozostaje ruch dwukierunkowy z obowiązującym zakazem zatrzymywania się po stronie cmentarza na całym odcinku, natomiast na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką w kierunku ul. Saturnowskiej do skrzyżowania będzie drogą jednokierunkową z obowiązującym zakazem zatrzymywania się po lewej stronie ulicy.

Cmentarz komunalny przy ul. Wojkowickiej posiada stałą organizację ruchu, zgodnie z którą droga przy cmentarzu jest jednokierunkowa, wjazd od pierwszego skrzyżowania jadąc od strony centrum Czeladzi (przed przystankiem autobusowym), wyjazd drugim skrzyżowaniem (za przystankiem autobusowym).

Bezpłatne przejazdy i specjalne linie na Wszystkich Świętych

DĄBROWA GÓRNICZA

1 listopada, w ciągu ulicy Nowocmentarnej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd możliwy będzie jedynie od strony ulicy 11 Listopada. Zakaz wjazdu od strony ulicy Buczka. Po jednej stronie jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju.

Z kolei ulica 11 Listopada zostanie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Majakowskiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Objazd poprowadzony będzie ulicą 6 Sierpnia. Zmiany nie dotyczą komunikacji miejskiej. Parking przed sklepem „Biedronka” przeznaczony został na stanowiska handlowe. Obowiązywał będzie na nim zakaz ruchu pojazdów z wyjątkiem posiadających zezwolenie na handel. Odwiedzający cmentarz będą mogli korzystać z parkingu przed „CH Real”, na który będzie się można dostać z ulicy Krasińskiego i ul. Katowickiej (DK94).

Natomiast w ciągu ulicy Górzystej, w dzielnicy Ząbkowice, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od strony ul. Gospodarczej, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się po jednej stronie jezdni oraz zakaz wjazdu od ul. Związku Orła Białego.

W ciągu ulicy Kościelnej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, od strony ul. Św. Antoniego (dawna Gwardii Ludowej) oraz od strony ul. Piłsudskiego (skrzyżowanie z ul. Siedmiu Szewców). Wyjazd z ulicy Kościelnej w ulicę Piłsudskiego będzie możliwy na skrzyżowaniu w rejonie szkoły podstawowej nr 18. Po jednej stronie jezdni ulicy Kościelnej obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju.

W ciągu ulicy Myśliwskiej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się w rejonie cmentarza oraz ruch jednokierunkowy na parkingu przy cmentarzu. Ze względów bezpieczeństwa, nie zostanie wyznaczone tymczasowe przejście przez DK 94 w rejonie ulicy Cmentarnej. Piesi chcący dostać się z ulicy Oddziału AK Ordona (dawna Majewskiego) w rejon cmentarza przy ulicy Myśliwskiej powinni skorzystać z ulicy Białostockiego (ulica pod wiaduktem).

SOSNOWIEC

W Sosnowcu, zmiany w organizacji ruchu będą polegały przede wszystkim na uporządkowaniu parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie każdego cmentarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i nie dopuścić do zablokowania dróg. Wskazane zostaną miejsca postojowe oraz parkingi zlokalizowane w sąsiedztwie nekropolii oraz wprowadzone zostaną dodatkowe zakazy zatrzymywania przy drogach głównych.

Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jedynie ul. Smutna od skrzyżowania z ul. Mireckiego. W obrębie cmentarza przy ul. Mireckiego prowadzone są roboty drogowe dlatego też w tym rejonie możliwe jest występowanie dodatkowych utrudnień.