Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe regulacje zawarte w prawie o ruchu drogowym. O czym muszą pamiętać piesi, a o czym kierowcy?

1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zachowania i pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, zachowania bezpiecznej odległości na autostradach i drogach ekspresowych oraz dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.

Zmiany dla pieszych

Zgodnie z ustawą pieszy zachowujący szczególną ostrożność, wchodzący na przejście dla pieszych ma mieć pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Kolejną zmianą jest zakaz korzystania przez pieszych z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, które mogą ograniczać możliwość obserwacji sytuacji podczas przechodzenia przez pasy.

Zmiana powyższych przepisów ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi, gdyż coraz częściej to zapatrzony w telefon pieszy ulegał wypadkom drogowym.

Zmiany dla kierowców

Oprócz regulacji dotyczących pieszych, którym w określonych sytuacjach zabrania się korzystania między innymi ze smartfonów, wprowadzono również nowe przepisy w ruchu pojazdów. W myśl nowych regulacji prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, niezależnie od pory.

Dodatkowo, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość, tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Koniec jazdy „na zderzaku”

Dodatkowo, według zmian, kierujący, który porusza się autostradą lub drogą ekspresową ma obowiązek zachować minimalny odstęp między poprzedzającym go pojazdem jadącym tym samym pasem. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę.

Oznacza to, że kierowca, który jedzie autostradą z prędkością 140 km/h, powinien zachować przynajmniej 70 metrów odstępu między pojazdem, który jedzie przed nim tym samym pasem. Co ważne, przepisu tego nie stosuje się podczas wyprzedzania.

– Niedostosowanie prędkości, a co za tym idzie i odległości pomiędzy pojazdami jadącymi w tym samym kierunku to przyczyna wielu zdarzeń drogowych. Od początku 2019 roku na śląskich drogach takie zachowania przyczyniły się do zaistnienia 39 wypadków drogowych i 1263 kolizji – tłumaczą policjanci.