Eliza Działach z Zagłębiowskiego Centrum Onkologii została prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej to wiodący ośrodek onkologiczny w regionie. W jego zespole poza wyspecjalizowanymi medykami pracują także dwie koordynatorki onkologiczne. Jedna z nich – dr Eliza Działach jest współzałożycielką Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej, którego właśnie została prezesem.

Eliza Działach prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej

– Zadaniem koordynatora opieki onkologicznej jest zadbanie o pacjenta już od momentu rozpoznania nowotworu lub jego podejrzenia. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii działamy kompleksowo od samego początku. Wspieramy kontakt pacjenta z kadrą lekarską, pomagamy wyznaczyć terminy badań, przekazujemy kluczowe informacje o procesie leczenia, uczestniczymy w konsyliach lekarskich, a także koordynujemy proces leczenia w przypadku konieczności angażowania różnych placówek medycznych. Koordynator jest niejako przewodnikiem i nawigatorem pacjenta podczas jego walki z nowotworem i obecny jest na każdym etapie terapii – mówi dr Eliza Działach, koordynator opieki onkologicznej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Koordynatorów Opieki Onkologicznej.

Funkcja koordynatora opieki onkologicznej istnieje w polskim systemie ochrony zdrowia od 2015 roku, czyli od czasu, gdy został wprowadzony pakiet onkologiczny. Zapewnia on pacjentom z podejrzeniem nowotworu szczególne uprawnienia w szybkim dostępie do diagnostyki i leczenia.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – fot. mat. pras.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Nasz szpital posiada wysoki potencjał leczenia onkologicznego, a zadaniem i intencją z jaką działamy jest maksymalne wykorzystanie go z myślą o zdrowiu pacjentów. Dysponujemy oddziałami onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i radioterapii, zakładami fizyki medycznej, medycyny nuklearnej, diagnostyki obrazowej i radioterapii, a także pracownią endoskopii i nowoczesnym skanerem PET-TK. Osoby walczące z nowotworami często potrzebują wsparcia w zakresie organizacji procesu leczenia – kogoś kto podpowiada i czuwa nad kolejnymi krokami w ich staraniu o powrót do zdrowia. Dlatego funkcja koordynatorów opieki onkologicznych jest tak ważna dla powodzenia ich terapii – mówi dr Tomasz Szczepanik, dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologicznego.

– Dzięki kompleksowej opiece, jaką oferujemy, zgłaszają się do nas pacjenci z całego województwa śląskiego i południowej Polski. Dąbrowski szpital prowadzi chemioterapie, hormonoterapie, radioterapie i leczenie ukierunkowane molekularnie (terapia celowana). Od 2000 roku, jako jedna z pierwszych placówek w Polsce, posiada Status Szpitala Akredytowanego, nadawany przez Ministra Zdrowia. Dzięki temu wyróżnia się wśród placówek onkologicznych regionu swoją wysoką jakością usług oraz profesjonalną opieką specjalistów – dodaje.

W samym 2020 roku w oddziałach onkologicznych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii leczonych było ok. 4 tys. pacjentów.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Milion złotych z ministerstwa dla Szpitala św. Barbary w Sosnowcu