W sobotę, 27 października odbędzie się happening w obronie pomnika poświęconego Jimiemu Hendrixowi. Mieszkańcy nie chcą jego wyburzenia.

W sobotę, 27 października, o godz.15:00 na placu Wolności w Dąbrowie Górniczej odbędzie się happening w obronie pomnika Bohaterom Czerwonych Sztandarów, który ma szersze znaczenie symboliczne. Pomnik poświęcony jest m.in. Jimiemu Hendrixowi, o czym będą chcieli przypomnieć uczestnicy wydarzenia.

– Trzeba podkreślić, że wbrew informacjom rozpowszechnianym przez przeciwników pomnika, nie gloryfikuje on komunizmu. Wręcz przeciwnie, jest symbolem wolnościowych aspiracji mieszkańców, którzy na początku lat 90tych. obronili go przed wyburzeniem i poświęcili Jimiemu Hendrixowi – tłumaczą obrońcy pomnika.

Innego zdania jest środowisko skupione wokół Gazety Polskiej, nawołujące do jego wyburzenia, i wnioskujące do potwierdzenie tego faktu w IPN. Przypominają oni, że pomnik został odsłonięty 8 listopada 1970 roku, która jest datą nieprzypadkową, stanowiła ona rocznicę wybuchu rewolucji komunistycznej w Rosji.

– Tym samym w sposób oczywisty pomnik nawiązuje do „bohaterów” tamtych wydarzeń i dziejów ruchu komunistycznego. Jest rzeczą niedopuszczalną, by w 100-lecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, w przestrzeni publicznej dużego miasta Polski istniał monument poświęcony komunistom – napisał Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Co ciekawe, pomnik już raz został obroniony z początkiem lat 90tych. Wówczas młodzież czuwała przy nim dzień i noc, nie pozwalając na jego wyburzenie. To wydarzenie na długo zapadło w pamięci mieszkańców, jako niczym nieskrępowany przejaw młodzieńczego buntu, ale i jedności we wspólnej sprawie.