16 inwestycji z województwa śląskiego otrzyma 51 mln złotych dofinansowania z dotacji z Unii Europejskiej. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

W ramach środków przeznaczonych dla Subregionu Centralnego, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał 16 inwestycji, które otrzymają ponad 51 mln zł dofinansowania. 29 mln zł dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, które tworzą tereny inwestycyjne na obszarach typu brownfield , 10 mln zł dla infrastruktury przedszkolnej oraz 10.5 mln zł dla inwestycji dotyczących kształcenia zawodowego.

29 mln złotych dofinansowania zostanie przeznaczone na dwa projekty tworzenia nowych terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield. Jest to to rodzaj inwestycji realizowanych poprzez ponowne wykorzystanie posiadanych już terenów, budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych, od dawna niewykorzystanych), którym nadaje się nowe funkcje.

Prawie 20 mln złotych trafi na projekt Dąbrowy Górniczej. W wyniku realizacji tego projektu powstanie 12 odrębnych działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 9,498 ha. Niniejszy projekt dotyczy terenu inwestycyjnego Kazdębie, który stanowi część obszaru zdegradowanego Strzemieszyce. Na tworzenie nowych terenów inwestycyjnych dofinansowanie dostaną także Tarnowskie Góry.

Infrastruktura przedszkolna z dofinansowaniem

Prawie 10 mln złotych dofinansowania z UE otrzymało 8 projektów, które dotyczą infrastruktury wychowania przedszkolnego, a w tym gmina Ożarowice i Suszec, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Katowice oraz zagłębiowskie gminy: Siewierz, Mierzęcice i Psary.

Ponad 1 mln zł ma trafić do Siewierza na budowę nowoczesnego przedszkola z oddziałami integracyjnymi dla ok. 200 dzieci. Blisko 400 tys. złotych na remont przedszkola otrzymają Mierzęcice. Przedmiotem projektu jest remont istniejącej kuchni oraz przebudowa i adaptacja części pomieszczeń. Natomiast ponad 400 tys. zł dostaną Psary na nowy budynek przedszkolny.

Dofinansowane zostaną także inwestycje dotyczące kształcenia zawodowego. 10,5 mln złotych trafi do Bytomia, Tychów, Katowic, Pawłowic oraz powiatu gliwickiego.