Mieszkańcy Wojkowic doczekają się nowego centrum przesiadkowego. Inwestycja ma usprawnić komunikację w mieście.

7 marca podpisano umowę z czeską firmą AWT Rekultivace na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z budową prowadzących do niego dróg rowerowych. – Ta inwestycja zmieni oblicze centrum i stanie się wizytówką naszego miasta na wiele lat – zapowiada Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

W Wojkowicach powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe – fot. mat. pras.
W Wojkowicach powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe – fot. mat. pras.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę około 7 mln złotych, z czego finansowanie zewnętrzne wyniesie blisko 6,6 mln złotych (5,2 mln zł z środków Unii Europejskiej i 1,4 mln zł z metropolitalnego funduszu solidarności). Wkład własny wyniesie więc ok. 300 tys. zł.

– Będzie to jedna z największych realizacji w ostatnich latach, a już z pewnością z największym zewnętrznym dofinansowaniem w procentowym udziale w stosunku do wkładu własnego – cieszy się Tomasz Szczerba.

W Wojkowicach powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe – fot. mat. pras.
W Wojkowicach powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe – fot. mat. pras.

Jak już pisaliśmy na początku roku, do zadań wykonawcy należeć będzie m.in. sporządzenie szczegółowej koncepcji, sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego opinii, warunków technicznych przyłączenia, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją a znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, sporządzenie projektów drogowych w tym projektu organizacji ruchu i projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi pozwoleniami, wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów czy wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami, placami, oświetleniem i zabezpieczeniem terenu oraz odbudową zagospodarowania terenów zielonych.

Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. – Czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale firma jest doświadczona w tego typu inwestycjach i najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby realizacja była funkcjonalna, dlatego też będziemy spotykać się z zespołem projektowym i omawiać wszystkie zgłoszone pomysły – podkreśla burmistrz Tomasz Szczerba.