Sosnowieccy włodarze podpisali umowę na remont drogi wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Zuzanny. Inwestycja musi być zrealizowana w tym roku.

Po wielu latach starań i przygotowań miasto podpisało umowę na przebudowę jednej z zaniedbanych ulic, która zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej wykonawcą została firma Silesia Invest z Gliwic, która wyremontuje drogę wraz z chodnikiem w ciągu ulicy Zuzanny.

Remont wart 1,35 mln zł dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Jędryczki, do wyjazdu spod wiaduktu w ciągu ul. 3 Maja. Pracami objęta jest nie tylko jezdnia ale również chodnik, który w tej chwili jest w opłakanym stanie.

– Dodatkowo wybudujemy zupełnie nowy chodnik od strony DK94, który zapewni bezpiecznie dojście do parkingu znajdującego się po tej stronie ulicy parkingu. W projekcie uwzględniliśmy również zupełnie nowe przystanki autobusowe w obu kierunkach, które będą zlokalizowane nieopodal parkingów – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Do zadań wykonawcy należeć będzie m.in. remont jezdni, rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie, wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, uporządkowanie terenu przyległego do nawierzchni ulicy, wycinka drzew i krzewów kolidujących. Ponadto powstaną nowe miejsca parkingowe przy cmentarzu, a także oświetlenie drogi i chodnika wzdłuż cmentarza.

Niestety, podczas remontu nie uda się uratować całego drzewostanu, który znajduje się wzdłuż ulicy Zuzanny. Obecnie drzewa i ich korzenie uniemożliwiają swobodne przejście z wózkiem czy swobodne poruszanie się osób starszych.

Remont współfinansowany jest z środków Funduszu Metropolitalnego, co oznacza, że inwestycja musi zostać zakończona jeszcze w tym roku. – Mamy krótki czas realizacji – w 2018 roku musimy wykonać i rozliczyć inwestycję – mówił podczas ogłaszania przetargu Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.