Trwa nabór do Zawierciańskiego Forum Młodzieży, które stanie się organem doradczym prezydenta miasta. Młodzi ludzie będą mieli realny wpływ na losy Zawiercia.

Powołanie Zawierciańskiego Forum Młodzieży to odpowiedź na decyzję radnych Rady Miejskiej w Zawierciu o uchyleniu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta.

Zawierciańskie Forum Młodzieży da możliwość młodym i aktywnym społecznie ludziom szansę na realne wpływanie i decydowanie o losach miasta. Uczniowie będą mogli poruszyć kwestie ważne dla lokalnej społeczności.

– Wierzymy, że forum będzie służyło wymianie poglądów oraz opinii i zainicjuje wiele przedsięwzięć – przekonują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Będzie to organ doradczy prezydenta miasta – Łukasz Konarskiego, stanowiące forum wymiany poglądów i opinii, a także ustalania konsultacji oraz podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących lokalnej społeczności.

Członkiem forum mogą zostać aktywni społecznie i samorządowo uczniowie z zawierciańskich szkół w wieku od 13 do 20 lat. Kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać do 18 listopada w Wydziale Komunikacji Społecznej (tel. 32 49 41 221). By stać się członkiem Zawierciańskiego Forum Młodzieży, zainteresowani muszą wypełnić deklarację przystąpienia do forum. Jeśli osoba nie jest pełnoletnia, rodzice muszą wyrazić zgodę na członkostwo dziecka w ZFM.