Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę.

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy.

Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają: moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe, moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne oraz moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu uczestnika.

Cztery ośrodki

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Funkcjonowanie ośrodków odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Obecnie funkcjonują 4 takie Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej: ORK Wągrowiec (dla mieszkańców woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), ORK Grębiszew (dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego), ORK Nałęczów (dla mieszkańców woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) i ORK Ustroń.

Z ostatniego ośrodka skorzystać mogą mieszkańcy województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego. Mieści się on w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.

Ustroń to słynna górska miejscowość uzdrowiskowa położona w przepięknych, zielonych i czystych Beskidach, wśród gór i lasów, przecięta wstęgą rzeki Wisły. Jest tam m.in. Leśny Park Niespodzianek, utworzony w środowisku naturalnym, gdzie w bukowym lesie po ścieżkach swobodnie biegają dziki, jelenie, sarny oraz alpaki.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłosić się do PFRON telefonicznie pod numer 22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl, gdzie konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą, krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji.