Maciej Klimek to młody i wykształcony samorządowiec z Wojkowic. Od niedawna buduje struktury partii Roberta Biedronia w naszym regionie. Kim jest Maciej Klimek?

Na początku lutego Robert Biedroń zainaugurował działalność swojej partii. Wiosna, bo tak nazywa się ta partia, ma odmienić polską politykę i zrobić porządek. Za budowę jej struktur w Zagłębiu Dąbrowskim odpowiedzialny jest Maciej Klimek, który z wykształcenia jest socjologiem i wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim. Zasiada również w Radzie Miasta Wojkowice.

Jak długo zna Pan Roberta Biedronia?

Maciej Klimek: Z Robertem znamy się od kilku lat. Poznałem go, kiedy był jeszcze posłem, sympatyzowałem wtedy z partią Twój Ruch. Kiedy został prezydentem Słupska, aktywnie obserwowałem, jak wdraża założenia progresywnej polityki miejskiej. Na początku 2018 roku Robert zaproponował mi koordynowanie działań jego fundacji (Instytut Myśli Demokratycznej – wyj.) na terenie Zagłębia. 3 lutego 2019 roku powołał mnie na pełnomocnika zarządu partii Wiosna ds. budowy struktur w okręgu wyborczym nr 32.

Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne
Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne

Co skłoniło Pana do przystąpienia do partii Wiosna?

Jestem socjologiem z zawodu i powołania. W swojej pracy nieustannie obserwuję otaczającą mnie rzeczywistość społeczną, której nieodłącznym elementem jest polityka. W prowadzonych przeze mnie wywiadach badawczych coraz częściej spotykam się z opinią mieszkańców naszego regionu, że politycy wybrani przez nich do reprezentowania ich interesów nie działają wspólnie dla dobra kraju, tylko skupiają się na wzajemnej wojnie i przepychankach. Jestem w partii Wiosna, ponieważ chcę szerzyć w Zagłębiu Dąbrowskim nasze „wiosenne” idee i wartości, do których należą: solidarność, współpraca, zaufanie, patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, praworządność, zrównoważony rozwój, równość oraz pokój i postęp. Chcę pokazać mieszkankom i mieszkańcom naszego regionu, że polityka to nie tylko kłótnie i spory, ale także realne działania na poziomie regionalnym. Chcemy wpuścić trochę świeżego, wiosennego powietrza na scenę polityczną i jestem przekonany, że nam się uda.

Jak ocenia Pan polską politykę?

W mojej ocenie polska polityka ostatnich kilku lat to pogłębiający się spór na linii PO – PiS. Co najgorsze, konflikt partyjnego duopolu dzieli nas – Polki i Polaków – na tych „lepszego i gorszego sortu”. Politycy zapominają, że poza interesami partyjnymi, trzeba się skupić przede wszystkim na obywatelach. Dzięki mojej współpracy z Robertem wierzę, że polityka może być inna i wierzę, że może opierać się na dialogu i realizacji potrzeb obywateli. Bo kim są politycy? Przedstawicielami ludzi i to powinno być ich podstawowe zadanie.

Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne
Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne

Co partia Wiosna ma do zaproponowania mieszkańcom Zagłębia?

W październiku 2018 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zorganizowałem „Burzę mózgów z Robertem Biedroniem”. Podczas tego spotkania mieszkanki i mieszkańcy Zagłębia (a przyszło aż 700 osób) dyskutowali z Robertem o postulatach dla Zagłębia – wiele z nich znalazło odzwierciedlenie w programie. Program Wiosny „Umowa dla Polski” podzieliliśmy na trzy obszary: człowiek jest najważniejszy, wspólnota nas wszystkich i państwo, któremu ufam. Jednym z ważniejszych naszych postulatów programowych dla Zagłębia jest walka ze smogiem. Dofinansujemy wymianę domowych pieców węglowych na nowoczesne, niewęglowe instalacje grzewcze. Będziemy aktywnie wspierać energetykę wiatrową, słoneczną, energię z biomasy. Kolejnym istotnym postulatem jest minimalna emerytura 1600 zł – sam jestem animatorem w stowarzyszeniu senioralnym i wiem, jak bardzo problemy ekonomiczne dotykają seniorów z naszego regionu. Dlatego zagwarantujemy minimalną i nieopodatkowaną emeryturę w wysokości 1600 zł dla każdego obywatela.

Chciałbym również podkreślić, iż Zagłębie Dąbrowskie to region wymagający specyficznej uwagi. Obecna kondycja społeczno-ekonomiczna Zagłębia oraz problemy społeczno-gospodarcze wynikają z funkcjonującej tu od dziewiętnastego wieku gospodarki, na którą składał się głównie przemysł ciężki. Wszystko zmieniło się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to Zagłębie zaczęło przechodzić poważne przekształcenia związane z restrukturyzacją ekonomiczną regionu, spowodowaną transformacją ustrojową. W ciągu dwudziestu pięciu lat z regionu o przemysłowym charakterze Zagłębie przekształciło się w obszar gospodarczy o znaczącym udziale sektora usług. Zapoczątkowany wtedy proces transformacji systemu społeczno-ekonomicznego niósł za sobą zarówno potencjał rozwojowy, jak i niebezpieczeństwo asymetryczności rozwoju.

Niebezpieczeństwo asymetryczności rozwoju zrodziło zagrożenie pogłębiania się problemów społecznych, prowadzące w konsekwencji do marginalizacji i wykluczenia dużych grup, w tym całych społeczności lokalnych zamieszkujących określone terytorium. Potencjał rozwojowy objawiał się w postaci budowy nowego ładu społecznego, kształtowania się podstaw gospodarki rynkowej, także możliwości budowania społeczeństwa obywatelskiego. W mojej opinii, politycy nie korzystali wystarczająco z potencjału rozwojowego Zagłębia Dąbrowskiego. Ciągle patrzy się na nasz region jako ten z problemami. Ja chcę zaproponować odrobinę inną narrację – społeczność Zagłębia Dąbrowskiego to szklanka do połowy wypełniona zasobami, a nie do połowy pusta z powodu potrzeb i braków. Zadaniem Wiosny będzie wypełnienie zasobami tej drugiej połowy. Skutecznie odkryty i w pełni uruchomiony potencjał społeczności lokalnych buduje relacje międzyludzkie i nieformalne sieci wsparcia, które niewątpliwie służą rozwiązywaniu trudności.

Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne
Maciej Klimek buduje zagłębiowskie struktury partii Wiosna Roberta Biedronia – fot. arch. prywatne

Jak liczna jest reprezentacja Zagłębia w partii Roberta Biedronia?

Nasza grupa sympatyków liczy już około 300 osób – na konwencję Wiosny na Torwarze w Warszawie z Zagłębia wybrało się ponad 100 osób (autokarem i dojazdem własnym), na konwencji w Katowicach było nas około dwustu. Dużym sukcesem jest to, że w każdym mieście i powiecie Zagłębia Dąbrowskiego mamy już koordynatorów, którzy aktywnie budują struktury.

12 marca ruszyła ogólnopolska akcja „#WiosennePorządki”. Na czym ona polega i które instytucje w Zagłębiu chcecie skontrolować?

Sprawdzamy jawność wynagrodzeń w sektorze publicznym. Kampania jest częścią prac naszej partii nad ustawą o jawności i zasadach wynagradzania w sektorze publicznym. Skontrolujemy czy urzędy, instytucje i spółki publiczne dbają o dobro wspólne. Naszym celem jest zwiększenie jawności wynagrodzeń i profesjonalizacja sektora finansów publicznych. Kampania obejmuje zarówno urzędy centralne, jak i urzędy oraz instytucje zlokalizowane w miastach i powiatach. W Zagłębiu Dąbrowskim na tę chwilę złożyłem 23 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

I na koniec. Czy wystartuje Pan w najbliższych wyborach do PE i do Sejmu?

Aktualnie, moim zadaniem jest zbudowanie solidnych i kompetentnych struktur partii Wiosna w całym Zagłębiu Dąbrowskim – zapraszam wszystkich do kontaktu i wspólnej pracy.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Znany polityk odwiedził Zagłębie, by rozmawiać z mieszkańcami o ich wizji miasta i państwa