KZK GOP przechodzi do historii i znika z naszego regionu. Od 1 stycznia obowiązki organizatora komunikacji na terenie metropolii przejmie Zarząd Transportu Metropolitalnego.

KZK GOP po 27 latach znika z mapy naszego regionu. Od 1 stycznia 2019 roku autobusy, tramwaje i trolejbusy w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej będą jeździć pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego.

ZTM przejmie zadania trzech dotychczasowych organizatorów transportu publicznego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry.

Kto będzie odpowiadał za transport w metropolii? Tego na razie nie wiadomo. Po rezygnacji Marka Kopla, ogłoszono otwarty konkurs. – Od nowego dyrektora będziemy wymagać nowej wizji całego systemu. Będzie musiał sprostać oczekiwaniom przede wszystkim mieszkańców i gości, bo to oni są dla nas najważniejsi, ale także miast członkowskich i zarządu metropolii – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

ZTM ma usprawnić i ułatwić organizację transportu publicznego, m.in. poprzez zintegrowanie rozkładów jazdy, optymalizację tras, czy też efektywniejsze wykorzystanie pojazdów. Pojawi się również nowy jednolity wzór biletów.

Rozkłady jazdy autobusów, tramwajów, czy trolejbusów docelowo mają uzupełniać się z pociągami Kolei Śląskich. W pierwszym kwartale 2019 roku ma zostać wprowadzony METROBILET, czyli wspólny bilet na autobusy, tramwaje, trolejbusy i pociągi Kolei Śląskich.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podjęła już do tej pory wiele działań, by ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się pomiędzy miastami i gminami. Ujednolicono taryfy komunikacyjne trzech organizatorów w jeden bilet, dzieci i młodzież do lat 16 korzystają z komunikacji miejskiej bezpłatnie, a w listopadzie uruchomiono cztery linie lotniskowe.