echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Na początku tygodnia, oficjalne otwarto w dąbrowskim szpitalu onkologię. Przecięcie wstęgi kłopotów ZCO jednak nie zakończyło. Niejasnościami wokół budowy placówki zajmuje się Najwyższa Izba Kontroli.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii to jedyny w naszym regionie i szósty w województwie ośrodek, który zajmuje się kompleksowym leczeniem onkologicznym. W poniedziałek, po dwóch latach od jego uruchomienia, odbyło się oficjalne otwarcie placówki. Placówki, która jeszcze do września ubiegłego roku nie miała kontraktu z NFZ na radioterapię, więc leczył pacjentów chorych na raka na własny koszt. ZCO wydał na ten cel ponad 14 mln zł.

Przecięcie wstęgi nie oznacza jednak końca kłopotów placówki, której koszt budowy wzrósł z 85 do ponad 200 mln zł. Przypomnijmy, że sprawą zajmowała się prokuratura. Zarzut dotyczył niegospodarności, chodziło m.in. o kwestie związane z wyborem wykonawcy i ze zwiększeniem kosztów realizacji tej inwestycji w porównaniu z pierwotnym planem. Prokuratora Okręgowa w Katowicach umorzyła śledztwo w marcu 2015 roku.

W ostatnim czasie jednak wpłynęły w tej sprawie dwa wnioski o podjęcie umorzonego śledztwa. Jeden został złożony przez radnych Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej, drugi przez osobę fizyczną.

Niejasnościami wokół finansowania budowy ZCO zajmuje się także NIK.

– Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji „Zagłębiowskie Centrum Onkologii”. Przedmiotem kontroli było przygotowanie, realizacja (w tym tryb wyboru wykonawców) i finansowanie ww. inwestycji przez szpital w okresie 2011-2016 (do zakończenia czynność kontrolnych) oraz podejmowanie działań w tym zakresie przez podmiot tworzący, tj. miasto Dąbrowa Górnicza. Analiza obejmowała ponadto m.in. plany finansowe i przygotowanie montażu finansowego. Skupiliśmy się zatem bardziej na stronie finansowej przedsięwzięcia, a nie na samym procesie budowlanym – mówi Przemysław Witek, przedstawiciel katowickiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

Wyniki kontroli mają być znane w połowie marca.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);