W Urzędzie Miejskim w Będzinie odbyło się szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące smogu.

Jak rozmawiać z najmłodszymi o smogu, jak uczyć ich o szkodliwym jego działaniu oraz czym jest benzo(a)piren i jak wpływa na nasze zdrowie to tylko część tematów poruszanych podczas szkolenia dla nauczycieli w będzińskim magistracie.

Edukacja dzieci jest konieczna. Aby jednak nauczać w ciekawy sposób na ten temat niezbędne jest poznanie samego problemu, jego przyczyn i skutków. Warto dowiedzieć się jaki jest wpływ zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie, jak i gdzie prowadzone są pomiary zanieczyszczeń, wreszcie mieć do dyspozycji odpowiednie materiały edukacyjne.

Dlatego głównym celem szkolenia było dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza. Uczestnicy nie tylko dowiedzieli się jakie są źródła smogu, ale także poznali środki zaradcze i rozwiązania służące poprawie jakości powietrza. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedziały się również jaki wpływ na nasze zdrowie, a przede wszystkie zdrowie dzieci ma smog i w jaki sposób ograniczyć jego negatywny wpływ.

Ponadto, uczestnicy szkolenia poznali różne narzędzia edukacyjne, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli podczas zajęć z uczniami. Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwoli na samodzielne prowadzenie zajęć na temat smogu z najmłodszymi. Edukacja na temat zanieczyszczenia powietrza poprzez zabawę stanie się znacznie łatwiejsza.