Wykonawca remontu Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie kontynuuje swoje prace.

W ubiegłym roku na terenie szkoły firma Modular wzmocniła i uszczelniła górotwór pod budynkami placówki. Były to niezbędne prace, by szkoła mogła bezpiecznie funkcjonować po zakończeniu remontu.

Teraz wykonawca pracuje nad demontażem parkietów czy stolarką drzwiową. Ponadto trwa ułożenie nowej instalacji elektrycznej. To jednak dopiero początek prac, które mają zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023.

Budynki szkoły zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na poważne szkody górnicze. W listopadzie 2018 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej. Kształcenie uczniów odbywa się ta do chwili obecnej.