echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Ponad 1,35 mln zł dofinansowania otrzyma Sławków z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pieniądze przeznaczone zostaną na realizację pięciu inwestycji.

Metropolitalny Fundusz Solidarności to specjalna pula przeznaczona dla gmin wchodzących w skład związku, która została rozdysponowana na realizację inwestycji dla nich najważniejszych. W wielu miejscach zdecydowano, że środki te przeznaczone zostaną m.in. na budowę dróg, centrów przesiadkowych czy rewitalizację przestrzeni publicznych.

Włodarze Sławkowa zdecydowali, że ponad 1,35 mln złotych dofinansowania zostanie przeznaczone na realizację pięciu zadań, które pozytywnie wpłyną, zarówno na lokalną społeczność, jak i całą metropolię.

– Wartość wszystkich projektów, jakie opracowaliśmy, a które zrealizujemy w tym roku dzięki finansowemu wsparciu metropolii, przekracza 2 mln zł. Tym samym zwiększamy nasz budżet na inwestycje niemalże o połowę – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Zadbają o otoczenie

Pierwszy z dofinansowanych projektów zakłada zagospodarowanie przestrzeni w otoczeniu zrewitalizowanego budynku przy Małym Rynku 9. W miejscu tym pojawią się m.in. elementy małej architektury, ledowe podświetlenie, przestrzeń wystawiennicza czy niewielka scena wraz z zadaszeniem. Zakończenie realizacji projektu to październik.

Prace przy ruinach zamku

Drugi z projektów zmieni oblicze otoczenia ruin zamku biskupów krakowskich. Projekt zakłada przeprowadzenie do połowy października prac wokół ruin zamku w Sławkowie mających na celu podniesienie jego wartości kulturowej, historycznej i turystycznej. Dzięki zaplanowanym pracom, miejsce ma stać się przyjaźniejsze zwiedzającym.

Uliczne oświetlenie

W ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności dofinansowane zostanie również wykonanie nowoczesnego, ekologicznego oświetlenia ulicy Stawki. Zastosowanie oświetlenia ulicznego LED pozwoli znacznie zredukować koszty zużycia energii oraz eksploatacji. Również to zadanie ma zostać ukończone w październiku.

System dla przedsiębiorców

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

Czwarty z projektów ułatwi życie mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy będą chcieli w prosty sposób rozliczać swoje należności wobec urzędu miasta. To drugi etap, rozpoczętego w 2017 roku projektu, który zakłada udostępnienie przez urząd miasta nowego kanału komunikacji.

Wspomniany system skierowany jest do mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do informacji o własnych zobowiązaniach wobec urzędu wraz z możliwością obsługi opłat za te zobowiązania online. Projekt obejmuje zakup sprzętu informatycznego i aplikacji wraz z usługą ich wdrożenia. Jego realizacja zakończy się w pierwszej połowie roku.

Przebudowa schroniska

Z funduszu skorzysta też Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie. W ramach współfinansowanego przez metropolię projektu, urząd miasta zaplanował jego przebudowę tak, by odpowiadał najnowszym standardom ochrony przeciwpożarowej. Jest to duży sukces gminy.

– Warto pamiętać, że Sławków jest jedną z najmniejszych gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zajmujemy trzydzieste ósme miejsce pod względem wielkości z czterdziestu jeden gmin. To pokazuje, że warto było podjąć wysiłki zmierzające do włączenia miasta do metropolii – podkreśla burmistrz Adamczyk.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Przebudują część połączenia S86 z centrum

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);