Przy ul. Czołgistów w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz otwarto kolejną placówkę Domu Aniołów Stróżów. Wsparcie i opiekę znajdzie w nim blisko 30 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

W dzielnicy Juliusz oficjalnie otwarto świetlicę środowiskową. To kolejna tego typu placówka, którą zarządza stowarzyszenie „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic, na co dzień pomagające dzieciom z pogórniczych i pohutniczych dzielnic Śląska i Zagłębia.

– Prowadzimy zajęcia edukacyjno-wychowawcze, oferujemy pomoc psychologiczną, warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe m.in.: matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, języki obce, kompetencje dotyczące uczenia się, zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne czy zajęcia z przedsiębiorczości – poinformowała Helena Ząbczyńska, kierownik placówki.

Klub jest czynny od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. Dodatkowo, kadra placówki prowadzi współpracę z rodzinami, społecznością lokalną, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz osobami mogącymi pozytywnie wpływać na proces wsparcia i rozwoju podopiecznych.

W ramach działalności klubu przewidziano także wsparcie socjalne, dożywianie, wycieczki, rajdy, a także pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Placówka powstała we współpracy „Domu Aniołów Stróżów” z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.