Przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna? Do końca roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce wypracować standardy dla ruchu pieszego.

Jak projektować przestrzeń miejską, aby była przyjazna wszystkim pieszym? Na to pytanie odpowie dokument „Standardy dostępności ruchu pieszych w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Materiał powstaje w konsultacji z urzędnikami, architektami, społecznikami, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi grupami społecznymi.

Pod pojęciem standardów dostępności dla ruchu pieszych kryje się wiele zagadnień, które mają wpływ na nasze codzienne piesze podróże: szerokość chodników, miejsca wypoczynku, mała architektura czy bezkolizyjne przejścia dla pieszych.

Piesi - fot. Pixabay
Piesi – fot. Pixabay

Piesi nie mogą być ignorowani

Ruch pieszy nie może być ignorowany. – Przestrzeń w miastach powinna być przyjazna i bezpieczna dla wszystkich – mówi Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Współpracy w GZM. – Bywa, że piesi muszą zmagać się z infrastrukturą, która nie jest przystosowana do ich potrzeb. Problem jest szczególnie widoczny, gdy mówimy o osobach starszych albo z niepełnosprawnościami. Dlatego rozpoczęliśmy prace nad standardami dla ruchu pieszych, które będą mogły znaleźć zastosowanie w miastach i gminach metropolii – dodaje.

Celem dokumentu jest wzrost dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich grup użytkowników. Aby dokument odpowiadał na faktyczne potrzeby, tworzony jest w szerokiej współpracy z zainteresowanymi grupami mieszkańców i ekspertów.

Przez długi czas polityka większości polskich miast skierowana była na poprawę infrastruktury samochodowej, ponieważ to właśnie auta były uważane za najszybszy i najlepszy środek transportu. Stąd rowerzyści, a zwłaszcza piesi, zostali nieco w cieniu – tłumaczy Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Bona Fides. – Od kilku lat to podejście zaczęło się na szczęście zmieniać, co związane jest nie tylko z zanieczyszczaniem powietrza, ale także coraz większymi korkami. Do tej pory standardy dla ruchu pieszych przyjęło około 10 polskich miast, w tym nie tylko te duże, jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, ale także mniejsze, jak Starogard Gdański czy Konin – dodaje.

Piesi - fot. Pixabay
Piesi – fot. Pixabay

Będą konsultacje

Dokument będzie szeroko konsultowany. Prace nad dokumentem przewidują całą serię spotkań z różnymi grupami, m.in. urzędnikami odpowiedzialnymi za utrzymanie przestrzeni publicznej i budowę infrastruktury na obszarze GZM.

Kiedy powstanie projekt dokumentu, zostanie on przesłany do ostatecznych konsultacji z urzędami, organizacjami pozarządowymi i innymi grupami, a także opublikowany na stronie internetowej, aby jak najszersze grono osób mogło zgłosić swoje uwagi. Ostateczna wersja dokumentu powinna powstać jeszcze przed końcem tego roku.