Zmieniła się lokalizacja pierwszych oddziałów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, które mieściły się przy ul. Szpitalnej w dzielnicy Zagórze, a od teraz znajdować się będą przy ul. Zegadłowicza 3 w centrum Sosnowca. To dopiero początek zmian.

Od wtorku, 21 stycznia, zmieniło się umiejscowienie oddziału neurologii, który tymczasowo znajdować się teraz będzie na I piętrze budynku przy ul. Zegadłowicza. Natomiast oddział udarowy zlokalizowany będzie w nowoczesnych pomieszczeniach OIOMU na parterze budynku.

Tego dnia z budynku przy ul. Szpitalnej w dzielnicy Zagórze do centrum miasta przeniesione zostały także pracownie EEG (elektroencefalografia), EMG (elektromiografia) oraz pracownia dopplerowska.

To początek zmian organizacyjnych, które zapowiedział niedawno szpital i które są pierwszym etapem utworzenia Centralnego Szpitala Miejskiego. – Przeprowadzka to duże przedsięwzięcie dla szpitala, ale zmiany te umożliwią maksymalne wykorzystanie potencjału naszej placówki. Podział oddziałów na dwa budynki, który miał miejsce dotychczas, był utrudnieniem dla pacjentów i pracowników oraz wiązał się z wyższymi kosztami działalności. Budynek przy ul. Zegadłowicza daje szansę na zlokalizowanie oddziałów leczniczych w większym, nowocześniejszym budynku, wyposażonym w nowy, specjalistyczny sprzęt medyczny – wskazuje Dariusz Skłodowski, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Sosnowiecki Szpital Miejski - fot. UM Sosnowiec
Sosnowiecki Szpital Miejski – fot. UM Sosnowiec

Centralny Szpital Miejski

W 2020 roku w budynku przy ulicy Zegadłowicza utworzony zostanie Centralny Szpital Miejski, w którym będą mieściły się wszystkie oddziały lecznicze oraz Centralna Izba Przyjęć. Teraz wszystkie specjalności szpitala skupione zostaną w jednym budynku. Pacjenci będą dowożeni przez pogotowie ratunkowe podczas ostrego dyżuru do jednego miejsca, a baza szpitalna zostanie uporządkowana. Z kolei w obiekcie przy ul. Szpitalnej, utworzony zostanie ośrodek leczenia schorzeń psychiatrycznych, leczenia uzależnień oraz rehabilitacji i opieki długoterminowej.

Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Dariusz Skłodowski - fot. MZ
Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Dariusz Skłodowski – fot. MZ

Oszczędności placówki

Reorganizacja struktury szpitala, zmiana umiejscowienia oddziałów oraz koncentracja działalności leczniczej w jednym miejscu to przede wszystkim wielkie udogodnienie dla mieszkańców miasta. Dodatkowo, zmiany w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim wpłyną na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności dotychczasowej działalności placówki. Dzięki temu szpital będzie mógł dokonać oszczędności oraz racjonalnie i skutecznie zarządzać zasobami.

Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany to jeden z elementów realizacji planu naprawczego, do którego przygotowywaliśmy się przez długi okres – podkreśla prezes Dariusz Skłodowski.

Na reorganizację i modernizację sosnowiecka lecznica planuje wydać w tym roku ponad 10,5 mln zł. Środki na ten cel pochodzą głównie z kredytu inwestycyjnego, który szpital pozyskał.

Otwarcie bloku operacyjnego w sosnowieckim szpitalu - fot. UM Sosnowiec
Otwarcie bloku operacyjnego w sosnowieckim szpitalu – fot. UM Sosnowiec

Co się zmieni?

Utworzenie Centralnego Szpitala Miejskiego przy ul. Zegadłowicza wymaga przeniesienia z budynku przy ul. Szpitalnej pięciu oddziałów szpitalnych. Ponadto, niezbędna jest reorganizacja pracy niektórych oddziałów, które do tej pory znajdowały się w budynku w centrum miasta oraz modyfikacje w pracy laboratorium, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz apteki.

Z kolei w obiekcie przy ul. Szpitalnej planuje się utworzenie ośrodka leczenia schorzeń psychiatrycznych, leczenia uzależnień, rehabilitacji i opieki długoterminowej. Kluczowe przedsięwzięcie stanowić będzie przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziału psychiatrycznego i oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie.

Otwarcie bloku operacyjnego w sosnowieckim szpitalu - fot. UM Sosnowiec
Otwarcie bloku operacyjnego w sosnowieckim szpitalu – fot. UM Sosnowiec

Finalnie w budynku w centrum miasta przy ul. Zegadłowicza – w Centralnym Szpitalu Miejskim – funkcjonować będzie 10 oddziałów leczniczych. Będą to: oddział neurologii, udarowy, rehabilitacji neurologicznej, chorób wewnętrznych oraz oddział chorób wewnętrznych z dermatologią, a także oddział geriatryczny, ginekologiczno-położniczy, oddział noworodków i wcześniaków, oddział chirurgii ogólnej z otolaryngologią i urologią oraz oddział urazowo-ortopedyczny.

Placówka przy ul. Szpitalnej zostanie zaadoptowana jako ośrodek leczenia uzależnień, schorzeń psychiatrycznych oraz rehabilitacji i opieki długoterminowej. Ponadto, zlokalizowane zostaną oddziały: psychiatryczny, psychiatryczny dla chorych somatycznie oraz Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Zmiany w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – fot. mat. pras.
Zmiany w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – fot. mat. pras.