Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił specjalną infolinię. Ma ona ułatwić kontakt z bliskimi pacjentów. – Zwiększamy liczbę osób upoważnionych do przekazywania wiadomości o chorych – informuje Aneta Kawka, prezes sosnowieckiej lecznicy.

Od jesieni w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim funkcjonuje uproszczony sposób informowania rodzin i bliskich o stanie zdrowia pacjentów. Każda hospitalizowana osoba otrzymuje indywidualny kod PIN, na podstawie którego jest możliwa weryfikacja osoby dzwoniącej i szybkie udzielenie niezbędnych informacji. Procedura jest szczególnie istotna w przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji medycznych, którzy sami nie mogą skontaktować się ze swoją rodziną.

Sosnowiecki Szpital Miejski zdecydował się na uruchomienie dodatkowej, specjalnej infolinii. Wszystko, aby usprawnić kontakt z bliskimi pacjentów.

Sosnowiecki Szpital Miejski uruchomił specjalną infolinię

Dedykowany numer telefonu: (32) 41 30 643 czynny jest codziennie, w godzinach od 9.00 do 13.00. Punkt obsługiwany jest przez pielęgniarki, które mogą udzielać informacji w zakresie wykonywanej przez siebie funkcji, po wcześniejszej konsultacji z odpowiednim oddziałem.

Działalność szpitala w czasie pandemii wymaga wprowadzania dedykowanych rozwiązań organizacyjnych w trosce o pacjentów, jak i ich bliskich. Nasz szpital stale monitoruje potrzeby w tym zakresie i wprowadza kolejną zmianę, w jeszcze większym stopniu ułatwiając kontakt członków rodziny z personelem medycznym. Dzięki temu, że podstawowych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta będzie mógł teraz udzielać zespół pielęgniarki – zwiększamy liczbę osób upoważnionych do przekazywania wiadomości o chorych. Dotychczas byli to tylko lekarze. Wiedza na temat stanu zdrowia hospitalizowanych jest bardzo ważna zarówno dla rodziny, która jest pełna obaw, jak i samych pacjentów. Sprzyja to poprawie komfortu psychicznego i prowadzonej terapii – mówi Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Rodzina pacjenta nadal może kontaktować się także bezpośrednio z oddziałem i z lekarzem specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje o stanie chorego. Wprowadzone obecnie rozwiązanie jest odpowiedzią na duże potrzeby informacyjne rodzin pacjentów oraz ograniczoną dostępność samych lekarzy skoncentrowanych na pracy w oddziałach.

Jak działa Kod PIN Pacjenta?

Zasady przyznawania kodu PIN pacjenta nie zmieniły się. Tak jak było do tej pory, przy przyjęciu do szpitala, pacjent może wskazać osoby upoważnione, którym szpital może przekazać informacje i dane o stanie jego zdrowia. Następnie, personel medyczny udostępnia choremu jego indywidualny numer PIN, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. W przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji, którzy nie mogli wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą. Telefonujący powinien podać swoje dane oraz dane pacjenta i odpowiedzieć pozytywnie na 2 z 4 pytań kontrolnych zadawanych przez pracownika szpitala.