Tysiące mieszkańców, setki ślubów i narodzin. Jak w liczbach wyglądał w Dąbrowie Górniczej 2020 rok?

Na koniec roku w Dąbrowie Górniczej zameldowane były 113 542 osoby – 112 104 na pobyt stały i 1438 na pobyt czasowy. W 2020 roku 357 par zdecydowało się zawrzeć związek małżeński. Najwięcej (77) podjęło tę decyzję w sierpniu. Najmniej (10) w maju.

W mieście urodziło się 405 dzieci. – Ta liczba może jednak nie być ostateczna, bo rodzice mogą jeszcze na początku 2021 roku zgłaszać narodziny potomka, który przyszedł na świat w ostatnich dniach 2020 roku – wyjaśnia Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta dąbrowskiego magistratu. Na tę chwilę, pod względem narodzin przoduje wrzesień, kiedy w dąbrowskim szpitalu było 41 porodów. Najsłabiej pod tym względem wypadł listopad (11 narodzin).

Urząd Stanu Cywilnego wydał 1463 akty zgonu osób, które zmarły na terenie miasta. – Tu jednak, podobnie jak w przypadku narodzin, liczba może ulec zmianie ze względu na zgłoszenia, które mogą ewentualnie jeszcze wpłynąć na początku 2021 roku – dodaje Zdzisława Górska-Nieć.

Dąbrowianie, młodsi i starsi, mogą spełniać się w wielu dziedzinach dzięki organizacjom pozarządowym. Tych w mieście jest 262 i działają m.in. w obszarze sportu i rekreacji, pomocy społecznej, kultury czy edukacji obywatelskiej.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Marcin Bazylak: W dobie pandemii dąbrowianie pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych