Dzięki staraniom architekta Rafała Lipińskiego z pracowni UNREAL12, nitowana wieża ciśnień znajdująca się w będzińskiej dzielnicy Grodziec ma szansę odzyskać dawny blask i stać się nowym punktem rozrywki na mapie miasta.

Grodziecka wieża ciśnień jest jedynym tego rodzaju nitowanym obiektem w Polsce. Jest to zabytek i architektoniczny unikat na dużą skalę oraz budowla z ciekawą historią. Niestety, po wielu latach nosi ona ślady dewastacji, mimo że wciąż stanowi zabytek skalę ogólnopolską.

O opuszczony budynek postanowił zadbać miłośnik obiektu – Rafał Lipiński, architekt i właściciel pracowni UNREAL 12. Wspólnie z architektką Magdaleną Pfleger przygotowali koncepcję rewitalizacji wieży. Projekt zostanie dołączony do wniosku o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

– Do działań rewitalizacyjnych zaliczyć należy również, a może i przede wszystkim odbudowę zniszczonych, ale niegdyś żywych obszarów miejskich, mocno zdekapitalizowanych – podkreśla Rafał Lipiński.

Celem rewitalizacji jest przywrócenie bezpieczeństwa mieszkańcom dzielnicy Grodziec, uporządkowanie zapuszczonych terenów zielonych otaczających obiekt, rozebranie pozostałości ruin przy wieży, które stanowią niebezpieczeństwo dla odwiedzających oraz zagospodarowania przestrzeni.

Projekt zakłada przywrócenie terenu do jego pierwotnego stanu sprzed kilkudziesięciu lat oraz utworzenie miejsca historii grodzieckiego przemysłu, który stanie się zabytkiem techniki Zagłębia Dąbrowskiego. Nie zabraknie współczesności. Wieża będzie oknem na dzielnicę i miasto dzięki montażowi kamery 360° na szczycie obiektu.

O bogatej historii tego miejsca przypominać będą tablice multimedialne ulokowane na niewielkim placu. – Dzięki nim odbiorca będzie miał szansę w łatwy i przystępny sposób powrócić wspomnieniami do odległej przeszłości, poprzedniego wieku – tłumaczy Lipiński.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2018 roku. Wówczas przekonamy się, czy dawnej perle znajdującej się przy ul. Willowej w Będzinie uda się odzyskać zagubiony przed laty blask.

Co warte podkreślenia, koncepcja rewitalizacji wieży to nie pierwsze działania Rafała Lipińskiego mające na celu uporządkowanie terenu dookoła wieży, a także odnowienie samej wieży. Jego działania śledzić można na profilu społecznościowym – Grodziecka wieża ciśnień.

– Mam nadzieję doprowadzić projekt do końca bez względu na to czy uda się uzyskać fundusze z Unii czy nie – podkreśla autor projektu.