Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Maczkach została wstrzymana. Taką decyzję podjęła P.A. Nova, która zerwała umowę z PKP.

P.A. Nova odstąpiła od umowy z PKP na rewitalizację sosnowieckiego dworca. – Przyczyną odstąpienia od realizacji umowy jest rezygnacja zamawiającego z realizacji pierwotnego przedmiotu umowy oraz brak decyzji co do ostatecznego przeznaczenia obiektu – podano w komunikacie.

– Pomimo wezwań wykonawcy, zamawiający do dnia odstąpienia od umowy nie usunął zaniechań w wykonywaniu swoich zobowiązań, co uniemożliwia nam prawidłowe jej wykonanie – dodają przedstawiciele P.A. Nova.

Warty 3,9 mln zł kontrakt podpisano w sierpniu 2016 roku. Inwestycję tę miała zrealizować P.A. Nova jako lider konsorcjum, które tworzyły też spółki TWS GB oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar.

Umowa miała objąć m.in. przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania dworca na funkcję obsługi podróżnych oraz Centrum Naukowo–Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także budowę przejścia podziemnego, parkingów naziemnych i infrastruktury towarzyszącej.

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach miało kształcić w Sosnowcu specjalistów dla branży kolejowej.

Jak oceniasz tempo zmian zachodzących w Czeladzi?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...

Pierwszy polski dworzec

Dworzec w Maczakch był ostatnią stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Królestwa Polskiego, które wchodziło w skład wielkiego imperium rosyjskiego.

Stacji towarzyszyła komora celna i koszary. Po drugiej stronie rzeki Białej Przemszy znajdował się zabór austriacki, stąd też długo miejsce to nazywano Granicą.

Budynek stacji granicznej wybudowano w latach 1839-1848 według projektu włoskiego architekta Enrico Marconiego.

– Mało kto pamięta, ale dworzec w Maczkach jest de facto historycznie pierwszym polskim dworcem. To właśnie na nim, jako na pierwszym, zawisły polskie barwy narodowe. Nastąpiło to wtedy, gdy został zajęty przez polskich powstańców w 1863 roku – mówił nam przed rokiem Dariusz Jurek, prezes Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego.

Więcej na temat przyszłości dworca w Maczkach wkrótce.