echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Przy ulicy Podjazdowej w Sosnowcu (Milowice) trwają intensywne prace związane z przebudową tej drogi. Prace powinny zakończyć się jesienią.

Roboty zlecone przez Sosnowieckie Wodociągi związane są z przebudową kanalizacji ogólnospławnej. Na prawie półkilometrowym odcinku wykonane zostaną także przyłącza prowadzące do budynków. Po wykonaniu prac zniknie również problem na który zwracali uwagę mieszkańcy, a mianowicie stojąca po opadach woda.

remont drogi
Ulica Podjazdowa – fot. UM Sosnowiec

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca zadba również o nawierzchnię jezdni. Nowy asfalt zostanie ułożony na 500-metrowym odcinku. Wszystkie roboty, których wartość to 1,4 mln zł powinny zakończyć się w połowie września.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);