W Zawierciu zakończył się remont kolejnych miejskich budynków. Chodzi o budynki przy ul. Niedziałkowskiego 1 i Westerplatte 4.

Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 1 od lat niszczał i znajdował się w opłakanym stanie technicznym. W ramach prac zostały wzmocnione wszystkie elementy konstrukcyjne, a renowacja przebiegała z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków. Obiekt został wyeksponowany i zagospodarowano teren wokół. Placówkę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach robót wykonano m.in. centralne ogrzewanie i instalację gazową. Przeprowadzona została także modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i deszczowej. Budynki gospodarcze przynależne do budynku głównego (dawne komórki), również zyskały nową funkcję. Będą służyły między innymi zespołowi interdyscyplinarnemu.

– Świetlica środowiskowa w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 będzie nosić imię Anny Kołodziejczyk. Była to osoba przez lata związana z zawierciańską pomocą społeczną (długo jako dyrektor MOPS), a los drugiego człowieka nigdy nie pozostawał jej obojętny. Całe swoje życie związała z naszym miastem – mówi Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.

Inwestycja została dofinansowana w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wynosi około 3 mln 655 tys. zł.

Swoje oblicze zmienił także budynek przy ul. Westerplatte 4, gdzie kiedyś znajdowały się mieszkania o bardzo niskim standardzie. W pomieszczeniach powstanie między innymi punkt pracy socjalnej. Będą tam odbywały się spotkania w ramach Programu Aktywności Lokalnej i realizowane różnego rodzaju działania kulturalne, społeczne i integracyjne.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wynosi blisko 2 miliony zł. W ramach robót wewnątrz budynku wykonane zostały wszystkie instalacje, a obiekt został poddany rewitalizacji.