Dobiega końca budowlana część prac w budynku Działu Kultury Dawnej MOK w Sławkowie.

Robotnicy położyli już nową elewację. Ostatnie prace trwają na poddaszu i na podwórku. Po zakończeniu remontu kolejnym etapem będzie zakup mebli, sprzętu multimedialnego oraz opracowanie materiałów multimedialnych do infokiosków, stanowisk z ekranami dotykowymi i stanowisk audio.

Na poddaszu Działu Kultury Dawnej powstaną nowoczesne pracownie warsztatowe, wyposażone w sprzęt multimedialny. Będą one służyć nie tylko działalności edukacyjnej w zakresie środowiska przyrodniczego, ale także pozwolą na rozszerzenie oferty kulturalnej ośrodka.

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej to jeden z elementów sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Koszt inwestycji przekroczy 2 mln zł.