Już niebawem rusza od lat wyczekiwana inwestycja. Podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913.

W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisano umowę na kompleksową przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej numer 913 od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie. Dodatkowo powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieć wodociągowa oraz zostanie wykonane zasilanie gablot na 6 wiatach przystankowych.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 124 mln złotych z czego ponad 50 mln stanowi pozyskana w sierpniu ubiegłego roku przez samorząd wojewódzki dotacja unijna. Gmina Psary, która sfinansuje w trakcie realizacji kompleksowej budowy DW 913 budowę nowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi, zapłaci ponad 7 mln złotych.

Według umowy prace potrwają do września 2021 roku. Wyremontowany, 13-kilometrowy, fragment drogi będzie posiadał nawierzchnię bitumiczną i jedną jezdnię o szerokości od 6 do 7 metrów. Na przebudowywanym odcinku, prace będą prowadzone na 10 obiektach inżynierskich, w tym moście w Siemoni i 9 przepustach ekologicznych.

Na długości 13 km powstaną ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. Prace obejmą również przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej i budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5 100 mb.

Obecnie nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące nowej organizacji ruchu na czas budowy, ale przebudowa DW nr 913 będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla kilku gmin, w tym gminy Psary. Kierowcy będą się musieli uzbroić w cierpliwość, ponieważ inwestycja będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami.