„Żeglarz, który wie dokąd płynie”, „doświadczony w bojach polityk, który potrafi bronić pracowników urzędu przed atakami radnych PiSu”, a może prezydent, który „wydaje pieniądze dla samego wydawania” i zadłuża niebezpiecznie miasto? Jakim włodarzem, według dąbrowskich radnych, jest Zbigniew Podraza?

Grzegorz Jaszczura:

Trudno dostrzec pozytywne aspekty zarządzania budżetem mieszkańców przez prezydenta. Odnoszę wrażenie, że celem jest jego wydawanie dla samego wydawania. Takie postępowanie skutkuje ogromnym, rosnącym zadłużeniem budżetu. Niestety za taką politykę zapłacą nasze dzieci. Jako zwolennik budżetu zrównoważonego jestem także przeciwny propozycji budżetu na 2017 rok. pana prezydenta, w którym zaproponował deficyt w wysokości 61,6 mln zł, ponad dziewięciokrotnie większy od deficytu z tego roku.

Kolejna sprawa to aquapark „Nemo”, czyli dąbrowska studnia bez dna, kosztujący nas już prawie 70 mln zł. W ostatnich dwóch latach kolejne grube miliony przeznaczono na jego „restaurację”, z powodu jego „archaiczności”. Niestety to tylko odroczenie wyroku na nim.
Oceniając „dokonania” prezydenta nie można także pominąć bardzo trudnej sytuacji finansowej w naszym szpitalu, jego zadłużenia i ryzyka przegranych procesów sądowych, a na drugim biegunie dziesiątki milionów przeznaczane na strefę ekonomiczną w Tucznawie. No i oczywiście Centrum Administracji i olbrzymi czynsz z budżetu gminy płacony spółce miejskiej MZUM.PL. Ciekawostką jest 0 zł dywidendy z tej spółki w tym roku do kasy gminy. Do tego wszystkiego dochodzi także uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wciąż niespełniony efekt ekologiczny, wymagany przez dotację z Unii Europejskiej, a nad mieszkańcami wisi 50 procentowy „topór” opłaty adiacenckiej, tak wspieranej kiedyś przy jej zatwierdzaniu przez pana prezydenta. Wykup udziałów od Niemców w wodociągach i brak przełożenia na zmniejszenie cen za wodę i odprowadzanie ścieków. Mimo deflacji według GUS-u podatki i opłaty lokalne nie maleją, a przecież można by tu wyciągnąć rękę np. do przedsiębiorców.

Podsumowując pan prezydent zaczynał pierwszą kadencję w 2006 roku z zadłużeniem 41,4 mln zł, a w 2016 roku osiągnął 300 mln zł. Kolejne 100 mln zł zostało zaciągnięte z banku EBI i jego przewidywana spłata planowana jest aż do 2043 roku. Nie brzmi to optymistycznie szczególnie dla młodego pokolenia mieszkańców naszego miasta. To oni poniosą konsekwencje tej polityki, albowiem będą te długi spłacać.

Kamil Dybich:

Prezydent Zbigniew Podraza to niewątpliwie najlepszy prezydent na 100 urodziny Dąbrowy Górniczej. Dekada działań prezydenta to ciągły i dynamiczny rozwój miasta, to historyczny budżet z roku 2015 „zamykający” się w kwocie 1 miliarda złotych. Miliarda złotych których lwia część to inwestycje rzutujące na rozwój miasta w perspektywie kolejnych 20-30 lat. Ciągłość i konsekwencja w działaniu prezydenta na rzecz dalszego rozwoju Dąbrowy Górniczej widoczna jest również w planach i realizacjach budżetu miasta w roku 2016 jak i jego konstrukcji na rok 2017. To co moim zdaniem zdecydowanie wyróżnia prezydenta to to, że rozwój miasta jest rozumie w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny, jako cały zbiór działań mających zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia, edukacji i pracy. Dąbrowa Górnicza od kilku już lat plasuje się na pierwszym bądź drugim miejscu wśród miast na prawach powiatu w Polsce w zakresie dofinansowania oświaty z budżetu miasta. Tak rozumiany a co najważniejsze wdrażany w życie plan na rozwój daje bardzo pozytywne efekty, dzięki takiemu rozumieniu miasta, prezydent Podraza jest autorem niewątpliwego sukcesu Dąbrowy ostatnich latach. Dąbrowa stała się liderem regionu, to tu dzięki stworzonym warunkom i dobremu klimatowi inwestują największe firmy świata np. NGK, który właśnie kończy budowę ultra nowoczesnej fabryki w największym na południu Polski obszarze inwestycyjnym – Tucznawa.

Dąbrowa dzięki Podrazie to miasto na wskroś obywatelskie. To otwartość prezydenta na dialog społeczny doprowadziła do stworzenia modelowych rozwiązań pozytywnie wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, to także jedna z najlepszych w Polsce procedur ciągle ewoluującego Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Takie właśnie spojrzenie na miasto, spojrzenie nacechowane otwartością i konsekwencją w działaniu a także nieprzeciętną umiejętnością jednania ludzi różnych środowisk w pracy na rzecz dobra wspólnego jakim jest Dąbrowa Górnicza daje bardzo pozytywne efekty, które są podawane za wzorcowe w całej Polsce. Potwierdzeniem jest tegoroczne szóste miejsce prezydenta w rankingu 15 najlepszych prezydentów miast w Polsce. Zbigniew Podraza to polityk, który rzez 10 lat prezydentury udowodnił, że trudne zadanie wyrwania Dąbrowy Górniczej z letargu jest możliwe do zrealizowania i zrobił to. Jako radny z całą odpowiedzialnością odpowiadam: cała kadencję prezydenta oceniam bardzo dobrze. A kończąc moją ocenę dużym plusem i parafrazując Senekę, powiem: ten żeglarz wie dokąd płynie i dlatego z pewnością może liczyć na pomyślne wiatry.

Szymon Widera:

Jako radny niekoalicyjny ale i nieopozycyjny, mam bardzo trudne zadanie by podsumować ostatnie lata kadencji prezydenta Podrazy. Dokonując oceny jego działań, oczywiście zawsze przez pryzmat interesu mieszkańców, uważam, że wszelkie działania winny być dokonywane dla dobra ogółu. Dlatego moim zarzutem wobec prezydenta jest nadmierne upolitycznienie potrzeb mieszkańców, które rozumiem jako wyłączną realizację wniosków, wskazówek budżetowych czy interpelacji tylko „swoich” radnych.

Nie podoba mi się także postępujące zadłużanie miasta. Według mnie zaczynamy się zbliżać do bardzo niebezpiecznej granicy. Prezydent w tej kadencji, być może z uwagi na wygraną aktualnie rządzącej partii i możliwość związanych z tym komplikacji, stał się wyjątkowo powściągliwy i utracił swoje lewicowe zacięcie. Uważam, że to właśnie dlatego nie mamy w naszym mieście programu dofinansowania procedury in vitro, o którą tak bardzo zabiegałem.

Prezydent Podraza jest z całą pewnością dobrym politykiem, doświadczonym w „bojach”. Niewątpliwie dzięki swojemu doświadczeniu potrafi świetnie bronić pracowników Urzędu Miejskiego czy wolontariuszy Przeglądu Dąbrowskiego przed atakami radnych PiSu. Bez wątpienia na plus oceniam także projekt „Fabryka Pełna Życia”. Sam pomysł odkupienia terenu i zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców to świetna sprawa.

Jak Wy oceniacie rządy Zbigniewa Podrazy? Zapraszamy do dyskusji.

Czytaj także – radni ocenili prezydenta Sosnowca i burmistrza Czeladzi.