Od wtorku, 27 lipca, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworznie wznawia odbieranie odpadów od mieszkańców miasta, za wyjątkiem odpadów rozbiórkowych i budowlanych (gruz).

Zeszłotygodniowa burza i towarzyszące jej wyładowania spowodowały awarię wagi oraz innych urządzeń znajdujących się w PSZOKu przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie. Awaryjnie uruchomiono zasilanie, które umożliwi odbiór większości frakcji odpadów.

Do momentu naprawienia wszystkich usterek w tym najważniejszej, tj. wagi samochodowej, punkt nie będzie przyjmował odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Czysty gruz (gruz betonowy, gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych tj. płytki) można oddawać odpłatnie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Głogowej 75 w Balinie, po wcześniejszym umówieniu się z obsługą. W tym przypadku jednak nie obowiązują limity, a usługa będzie całkowicie odpłatna.

PSZOK przy ul. Górnośląskiej 39 będzie działał według dotychczasowych zasad, tj. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej w zakładce Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.