Wójt Psar, Tomasz Sadłoń podpisał umowy dotycząc budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej.

Pierwsze zadanie tyczy się przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ulicach Kościelnej i Pocztowej w Dąbiu. Jej długość wyniesie ponad 2,7 kilometra. Nowa sieć ma zostać połączona z już istniejącą.

Drugie obejmuje przebudowę w Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym. Łączna jej długość wyniesie 3,1 kilometra. Przedmiotem podpisanej umowy jest także wymiany i przebudowy przyłączy od Goląszy Górnej do Brzękowic Górnych.

Pierwsze zadanie będzie kosztować ponad 1,6 miliona złotych. Drugie to koszt blisko 2 milionów. Większość z nich zostanie pokryta z rządowego programu „Polski Ład”. Dofinansowanie wynosi ponad 3,4 milionów złotych.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm „PION” Sp. z o.o. z Lubenia oraz partner Firma Projektowo-Budowlana „PION” s.c. Prace mają potrwać do grudnia 2023 roku. Dzięki nim północna część gminy będzie mogła korzystać z wymienionej sieci wodociągowej.