Zagłębiowskie szkoły znalazły się wśród laureatów IX edycji konkursu “Projekt z klasą”, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Uczniowie zdobyli pieniądze na realizację swoich projektów.

Zakończyła się IX już edycja konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Jest to konkurs edukacyjny, organizowany od 9 lat. Ogłaszany jest co roku w październiku.  Uczniowskie grupy projektowe, prowadzone przez nauczycieli mają dwa miesiące na zgłaszanie pomysłów, na realizację których chcieliby uzyskać wsparcie finansowe.

W tym roku w konkursie wzięło udział ponad 20.000 uczniów, podzielonych na 640 grup projektowych, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Jury konkursowe oraz internauci wybrali łącznie 50 zwycięskich zespołów, które zostaną nagrodzone grantami na realizację projektów, ufundowanymi przez organizatora konkursu – wydawnictwo Nowa Era. Łączna wartość grantów to aż 62 tysięcy złotych.

– Z roku na rok inicjatywy uczniów są coraz bardziej ambitne. Dotyczy to nie tylko imponującego poziomu technologicznego zgłaszanych projektów, ale przede wszystkim ich wpływu na życie lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Jankowska, koordynatorka inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w wydawnictwie Nowa Era, członek jury konkursu Projekt z klasą.

Wśród nagrodzonych są szkoły z Sosnowca, Mierzęcic, i Zawiercia. Ich celem jest zacieśnianie kontaktów międzyludzkich czy upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa nr 21 w Sosnowcu, która zdobyła grant na realizację projektu „Seniorzy są wśród nas”, który ma na celu aktywizację seniorów, integrację społeczności lokalnej, kulturalne zachowanie wobec osób starszych czy zacieśnianie więzów międzypokoleniowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Zawiercia otrzymała grant na realizację zadania „Historyczny wyścig”, którego celem jest upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez organizację Historycznego wyścigu w formie zawodów mobilnych robotów na torze historycznych wydarzeń Polski.

Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mierzęcicach wywalczyli pieniądze na realizację zadania „Alternatywne popołudnia”. Jego celem jest zacieśnienie kontaktów koleżeńskich, pokazanie uczniom innych, alternatywnych dla komputerów sposobów spędzania czasu wolnego, rozwijanie logicznego myślenia oraz zaangażowanie do współpracy rodziców.

– Wiele projektów miało na celu integrację i uwrażliwienie na sytuację osób wykluczonych społecznie. Uczniowie coraz częściej wychodzą też z działaniem poza granice Polski – pomagają dzieciom z rejonów objętych wojną lub głodem, nawiązują współpracę naukową z uczniami szkół z zagranicy – dodaje Małgorzata Jankowska.