Sosnowiec przystąpił do nowo utworzonego stowarzyszenia „Pro Silesia”. Prezydent Arkadiusz Chęciński znalazł się w jego zarządzie.

Celem nowo utworzonego stowarzyszenia „Pro Silesia” jest stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego i wspieranie współpracy na linii biznes-nauka-samorząd oraz dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów. W momencie jego powołania przejmuje ono też zadania realizowane dotąd przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli.

– Samorząd powinien współpracować z nauką i biznesem, a do tej pory nie było podmiotu, który by tę współpracę koordynował. Chcemy wyposażyć stowarzyszenie w narzędzia i chcemy, żeby prowadziło swoją aktywność również w Brukseli, co pomoże lepiej poznać potrzeby, uzgodnić stanowiska i szukać synergii we współpracy – tłumaczy Kazimierz Karolczak, członek zarządu województwa śląskiego.

Arkadiusz Chęciński we władzach stowarzyszenia

W skład pięcioosobowego zarządu stowarzyszenia weszli przedstawiciele różnych środowisk. Prezesem zarządu został prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego, a wiceprezesami – Kazimierz Karolczak oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Do zarządu weszli także Janusz Michałek z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.

Katowice siedzibą stowarzyszenia

Siedzibą stowarzyszenia mają być Katowice, a wśród podmiotów przystępujących do niego znajdą się miasta Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice i Częstochowa, Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oraz uczelnie z regionu – Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Częstochowska, Śląski Uniwersytet Medyczny i Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Czy popierasz protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji?

View Results

Ładowanie ... Ładowanie ...