Na majowej sesji prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak otrzymał wotum zaufania od radnych. Rada Miejska poparła także wykonanie budżetu i udzieliła mu absolutorium.

W środę, 27 maja, odbyła się sesja absolutoryjna, na której Marcin Bazylak podsumował działania miasta w 2019 roku. Prezydent Dąbrowy Górniczej mówił m.in. o najważniejszych inwestycjach i finansach miasta.

Wydatki miasta w 2019 roku wyniosły prawie 877 mln zł, natomiast dochody ponad 880,5 mln zł. Ich źródło stanowiły: dochody własne – ponad 309 mln zł, subwencje – ponad 149 mln zł, dotacje celowe – ponad 13,7 mln zł, fundusze europejskie – ponad 39,5 mln zł, wpływy z PIT i CIT – ponad 215 mln zł oraz dotacje na zadania zlecone – ponad 127,5 mln zł.

Wysokość nadwyżki budżetowej wyniosła prawie 35 mln zł. Wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom prawie 119,5 mln zł. Oświata pochłonęła aż 266,1 mln zł, pomoc społeczna 159 mln zł, gospodarka komunalna 121 mln zł, a transport i łączność – 113,7 mln zł.

Dzisiaj przed Radą Miejską przedstawiłem raport o stanie Dąbrowy Górniczej oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019…

Opublikowany przez Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej Środa, 27 maja 2020

Dąbrowscy radni w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili pracę prezydenta oraz wykonanie miejskiego budżetu w 2019 roku. Udzielenie absolutorium, a także wotum zaufania poparło 18 radnych, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

– Dziękuję wszystkim radnym za dyskusje i pozytywny wynik głosowania nad udzieleniem mi wotum zaufania oraz absolutorium. Przede wszystkim jednak dziękuję za dotychczasową współpracę, za wspólne rozwijanie miasta oraz mierzenie się z wyzwaniami, jakie stają przed Dąbrową Górniczą – podkreślił Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

FOTO: Radosław Kaźmierczak