Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnich latach problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w Polsce. Widać to wyraźnie także w jednym z miast Zagłębia Dąbrowskiego.

Dane statystyczne Sosnowiec, Dane statystyczne Dąbrowa Górnicza. W ostatnich latach liczba mieszkańców dużych miast w Polsce systematycznie spada. Jest to tendencja, która stale się utrzymuje.

Jako najszybciej wyludniające się miasto w Polsce wskazuje się obecnie Łódź, Poznań czy Katowice. Wysoko w rankingu znajduje się także…stolica Zagłębia Dąbrowskiego. Sosnowiec nie jest jedyny – Dąbrowa Górnicza również traci mieszkańców.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazuje się na niską liczbę urodzeń i emigrację. Jednym z problemów jest także bezrobocie, chociaż nie odbiega ono od poziomu w całym kraju. Według danych GUS – w 2050 r. populacja województwa śląskiego ma się zmniejszyć aż o 900 tys. osób, do 3,68 mln mieszkańców.

Choć zagłębiowskie miasta starają się zatrzymać mieszkańców, niektóre z nich bardziej umiejętnie, inne mniej, to jednak na niewiele się to zdaje. Mieszkańcy i tak uciekają za granicę, a ci, którzy decydują się na pracę w kraju, wolą Warszawę i tętniący kulturą Kraków.

Dane są alarmujące. Z danych GUS wynika, że jesteśmy świadkami katastrofy demograficznej. Jej skutki odczujemy jeszcze dotkliwiej w najbliższych latach.

Przyczyn wyludniania się polskich miast jest wiele. Do najczęściej występujących zaliczane są migracje ludności na obszary podmiejskie, ujemny przyrost naturalny oraz emigracja zagraniczna.

Jeśli spadkowy trend się utrzyma, wszystko na to wskazuje, szereg miast może stracić miano dużego miasta, czyli takiego, które zamieszkiwane jest przez 100 tysięcy mieszkańców lub więcej.

Aby temu zapobiec należy pozyskiwać nowych inwestorów w mieście, zapewnić dobrą ofertę mieszkaniową, rewitalizować stare tereny miejskie, kreować przyjazne centrum miasta oraz zadbać o tereny zielone i obiekty sportowe, a także zadbać o odpowiednie wsparcie dla rodzin.

Największe zmiany, obok wyludniania, według prognoz statystyków, będą dotyczyły struktury wiekowej mieszkańców Polski. Jako społeczeństwo będziemy znacznie starsi.