W Porębie powstają nowe pojemniki na odpady przy ul. Chopina i Mickiewicza. Jest to inicjatywa wspólnoty mieszkaniowej, dzięki której budowa jest na ukończeniu. Pojemniki mają kłaść nacisk na segregację odpadów.

To dwie ważne inwestycje z punktu widzenia porębskich wspólnot mieszkaniowych. Nowe pojemniki służące segregowaniu odpadów komunalnych znajdą się na obszarze ulic Chopina 11, 8a, 6, 7 oraz 8 oraz: Chopina 16a, 18, 20 Mickiewicza 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23.

– To nowoczesne, częściowo ukryte w ziemi kontenery. Ich najważniejszą funkcją jest jednak właściwe segregowanie odpadów komunalnych. W tym celu zostały odpowiednio oznakowane – mówi zarządca wspólnot.

Urząd Miasta w Porębie kontrolował fakt segregowania odpadów przez wspólnoty. Wyniki kontroli nie były optymistyczne. Odpady nie były wrzucane tam gdzie powinny, a wiele z nich zalega między kontenerami. Zamiast nakładać na wspólnoty kary finansowe, miasto zaproponowało rozwiązanie problemu.

– W Urzędzie Miasta zorganizowane zostało spotkanie, którego tematem było omówienie kierunków działań dotyczących prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, radni oraz zarządcy nieruchomości wielorodzinnych. Efektem rozmów jest budowa nowych pojemników na odpady – mówi Renata Otręba, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w UM Poręba.

Pojemniki na odpady
Pojemniki na odpady – fot. UM Poręba

– Docelowo mają za zadanie ograniczyć odpowiedzialność za nieprawidłową segregację odpadów (dostęp mają mieć wyłącznie mieszkańcy tych wspólnot), zminimalizować nieporządek, nieprzyjemne zapachy oraz ilość owadów i gryzoni – mówią urzędnicy.

Co więcej, powstanie nowych pojemników na odpady ma wygospodarować miejsce na nowe miejsca parkingowe.

Z myślą o zapewnieniu mieszkańcom należytego poziomu wiedzy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, gotowy jest przewodnik „Ekologia z kropelką w Gminie Poręba”.  Zawiera on również inne przydatne dla mieszkańców informacje. Można go odebrać w Urzędzie Miasta Poręba.