Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Sosnowiec radni przyjęli uchwałę w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla prezydenta miasta oraz uchwałę dotyczącą podwyższenia miesięcznych diet radnych.

1 listopada weszły w życie przepisy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Na ich mocy wzrastają diety radnych oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, w tym starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgodnie z nowymi regulacjami prezydentom miast może przysługiwać 20 041,50 zł brutto (wraz z dodatkami). Granicę minimalną ustawodawca ustalił procentowo, wskazując, że zarobki nie mogą być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk.

Wyższe wynagrodzenie przysługuje włodarzom z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku. Nowe przepisy określają także maksymalne wysokości diet przysługujących radnym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł. Oznacza to, że po wejściu w życie przepisów, maksymalna dieta radnego wzrosła do 4 294,60 zł (wcześniej było to 2 684,13 zł). Dodatkowo radny dostaje zwrot kosztów podróży służbowych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Podwyżka dla prezydenta

W związku z nowymi regulacjami, jednym z punktów listopadowej sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu było głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta. Zgodnie z nią prezydent Chęciński otrzyma łącznie ponad 18 tys. złotych.

Składa się na to:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 10 770,00 zł,
  • dodatek funkcyjny – 3 450, 00 zł,
  • dodatek specjalny – 4 266, 00 zł

ŁĄCZNIE: 18 486, 00 zł

W głosowaniu udział wzięło 25 radnych: „za” głosowało 20 radnych (Dudek Piotr, Gojna-Ucińska Danuta, Górski Bartosz Jończyk Joanna, Kaźmierczak Michał, Krawiec Łukasz, Kulawiak Wojciech, Litewka Łukasz, Łukawski Ryszard, Mentel Grzegorz, Niedziela Tomasz, Nitwinko Wojciech, Olko Wanda, Pogoda-Mendakiewicz Małgorzata, Szota Ewa, Wcisło Michał, Wnuk Kamil, Wojtusiak Paweł, Zając Michał, Żurawski Damian), „przeciw” 1 osoba (Welon Grażyna), a 4 wstrzymało się od głosu (Dudek Jacek, Ociepka Piotr, Sokołowski Tadeusz, Zmarzlińska-Kulik Renata).

Wyższe diety sosnowieckich radnych

Rada Miasta Sosnowiec podczas listopadowej sesji przyjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nowych diet. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców, a więc i sosnowieckim radnym, przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100 proc. maksymalnej wysokości diety, a stawka ta wynosi 4 294,60 zł.

W Sosnowcu radni, którzy nie sprawują żadnej funkcji otrzymają 3,8 tys. zł, przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji otrzyma 4,1 tys. zł, a dla dla przewodniczący Rady Miasta otrzyma 4,3 tys. zł. Rozkład głosów był taki sam, jak w przypadku uchwały dotyczącej wynagrodzenia prezydenta miasta.