Zakończyło się głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Wzięło w nim udział 6514 mieszkańców, którzy zdecydowali, że 3,6 mln zł zostanie przeznaczonych w przyszłym roku na projekt „Podlesie Pełne Życia”.

Wiemy już, który projekt zostanie zrealizowany w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej. Będzie to „Podlesie Pełne Życia”. Mieszkańcy przyznali temu projektowi łącznie 8190 punktów.

Drugie miejsce z 7046 punktami zajął projekt „Tężnia Solankowa w Parku Hallera”, a trzecie z wynikiem 4523 punkty przypadło projektowi „Zakup i wyposażenie nowego specjalistycznego samochodu do przewozów psów ratowniczych dla jednostki ratowniczo-poszukiwawczej OSP Okradzionów”.

Zwycięski projekt został wyceniony na całą kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski, dlatego tylko on zostanie zrealizowany w 2020 roku. − Gratuluję inicjatorce zwycięskiego projektu. Cieszę się z każdego przejawu zaangażowania mieszkańców. Dlatego autorom pozostałych pomysłów, które nie wygrały w tym roku, chcę powiedzieć − nie traćcie ducha swojej aktywności. Budżet obywatelski to nie jedyna forma realizacji pomysłów mieszkańców, jaką mamy w naszym mieście – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Park Podlesie przejdzie metamorfozę

Zwycięski projekt zakłada rewitalizację parku Podlesie na terenie od dawnej strzelnicy sportowej do ulicy Laski i Myśliwskiej. Park ma mieć charakter rekreacyjno-kulturalny, jednak o jego finalnym kształcie zadecydują mieszkańcy, którzy zaangażują się w konsultacje społeczne. W trakcie dyskusji zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania tej przestrzeni.

Pomysł zakłada, że w parku zostaną przebudowane ścieżki, odnowione będzie boisko do siatkówki i koszykówki, doposażony plac zabaw i odbudowana scena wraz z zadaszeniem. Wzdłuż ulicy Podlesie, pod lasem zostanie wybudowana ścieżka dla rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i spacerowiczów, która będzie naturalnym przedłużeniem utwardzonych, leśnych ścieżek rowerowych i biegowych – o pomyśle opowiada Sylwia Szałwińska, autorka zwycięskiego projektu. − Wszystkie te prace poprzedzi stworzenie spójnej koncepcji architektonicznej obszaru od terenów dawnej strzelnicy sportowej, poprzez park Podlesie, aż do ulicy Myśliwskiej i Laski. Koncepcja zostanie wypracowana z ekspertami i mieszkańcami w ramach przewidzianych w projekcie konsultacji społecznych. Na tej podstawie zostaną przeprowadzone dalsze prace, w tym rewitalizacja parku – wyjaśnia pomysłodawczyni projektu.

Koszt prac związanych z przygotowaniem koncepcji wraz z konsultacjami to 190 000 zł, pozostała kwota 3 410 000 zł zostanie przeznaczona na realizację projektu wypracowanego przez mieszkańców z projektantami.

Budżet obywatelski

Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego trwało od 9 do 15 września. Mieszkańcy mogli oddawać głosy tylko drogą elektroniczną. Osoby nieposiadające dostępu do Internetu miały jednak możliwość zagłosowania w jednym z 16 punktów na terenie całego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszył się mobilny punkt do głosowania podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych w parku Hallera, który odbył się w sobotę 14 września.