Czeladzianie na przełomie grudnia i stycznia mieli możliwość wyboru dodatkowej inwestycji, jaka w 2022 roku zostanie zrealizowana w mieście.

Miasto przedstawiło cztery propozycje. Były nimi stworzenie Skweru i Tężni Solankowej przy alei Rodów Czeladzkich oraz zagospodarowanie terenu dawnego boiska przy ulicy Wyspiańskiego oraz zagospodarowanie tereny na Betonach.

Ponadto zaproponowano budowę wodnego placu zabaw i małej architektury w Parku Prochownia jak również nowe oświetlenie w Parku Jordana oraz remont boiska, budowę bieżni i czterech kortów tenisowych.

Zdecydowaną większość głosów (ponad 67 proc.) zebrała ostatnia z propozycji. Jak podkreśla burmistrz Czeladzi to jeden z ostatnich parków w mieście, który potrzebuje modernizacji.

– Przedwojenni założyciele parków jordanowskich, chcieli by tętniły życiem, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. Podobne intencje miało przedwojenne kierownictwo kopalni Saturn, budując nasz park jordanowski. Mieszkańcy odwiedzali wtedy „Jordan”, by posłuchać tam orkiestry, potańczyć, piknikować i poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną. I dzisiaj, dzięki decyzji mieszkańców, mamy szansę przywrócić naszemu „Jordanowi” podobną funkcję – mówi Zbigniew Szaleniec.