Muzeum Zagłębia w Będzinie otrzymało grant przyznany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie na realizację zadania: „Cmentarz żydowski na Górze Zamkowej w Będzinie – cenny zabytek wielokulturowej przeszłości miasta”.

Celem projektu jest pokazanie walorów kulturowych cmentarza przy ulicy Podzamcze. Jest on unikalnym zabytkiem dziedzictwa żydowskiego w mieście. Przekazuje on informacje o tamtejszej społeczności, nie tylko o poszczególnych zmarłych, ale i całej wspólnoty.

Nagrobki mogą przekazać historię tego miejsca jak choćby hierarchię wartości, wierzenia religijne, gusty artystyczne. Mogą dostarczyć także informacji o wykształceni tamtejszej społeczności. Problemem był język. Niewielka część społeczeństwa zna język hebrajski, którym zostały zapisane inskrypcje na nagrobkach.

Dzięki pracy dr hab. Anny Michałowskiej-Mycielskiej z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego udało się przetłumaczyć ich treść na język polski oraz sporządzić wykaz pochowanych tam osób.

Plakat wystawy poświęconej cmentarzowi żydowskiemu na Górze Zamkowej w Będzinie - fot. mat. pras.
Plakat wystawy poświęconej cmentarzowi żydowskiemu na Górze Zamkowej w Będzinie – fot. mat. pras.

To pozwoliło na przygotowanie wystawy w Pałacu Mieroszewskich, która przybliży historię i specyfikę cmentarza, jak również typowe motywy zdobnicze i teksty inskrypcji. Wystawa prezentowana będzie od stycznia do czerwca 2022 roku.

Będą jej towarzyszyć dwa wykłady – dr Michałowskiej-Mycielskiej „Inskrypcje na cmentarzu żydowskim w Będzinie” i dra hab. Dariusza Rozmusa „Motywy zdobnicze na nagrobkach z Góry Zamkowej”. Zostały zaplanowane w Pałacu Mieroszewskich na piątek, 14 stycznia na godzinę 10.