Druga z trzech przeznaczonych do likwidacji chłodni kominowych została wyburzona na terenie będzińskiej Elektrowni Łagisza należącej do grupy Tauron.

Wyburzenie wybudowanej w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku chłodni jest wynikiem wyłączenia z eksploatacji pięciu 120 MW bloków energetycznych, które z uwagi na zastosowaną technologię, nie spełniały norm środowiskowych, a ich modernizacja nie była możliwa. Obiekty, ze względu na swój obecny stan techniczny oraz postępującą degradację, zostały zakwalifikowane do likwidacji poprzez wyburzenie.

– 3,5 sekundowa detonacja ponad 1800 metrów sześciennych zbrojonego betonu poprzedzona była pracami trwającymi 1,5 miesiąca. W tym czasie w płaszczu chłodni wywiercono ponad 3 000 otworów, w których umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy. Łączna waga ładunków wyniosła 200 kilogramów – wyjaśniają przedstawiciele grupy Tauron.

Wyburzenie chłodni kominowej elektrowni Łagisza – fot. grupa Tauron
Wyburzenie chłodni kominowej elektrowni Łagisza – fot. grupa Tauron

Rozbiórki obiektów wysokich (kominów, wież) sposobem wybuchowym to najtańsza, najszybsza i najmniej czasochłonna metoda. Zastosowanie techniki strzałowej jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym wszędzie tam, gdzie możliwe jest kierunkowe powalenie obiektu.

Najpoważniejszym zagrożeniem podczas rozbiórki obiektów wysokich jest zazwyczaj zachowanie wyznaczonego kierunku padania, a także drgania wywołane uderzeniem dużych mas o grunt. Całą operację przeprowadziła wyspecjalizowana firma, która posiada wieloletnie doświadczenie oraz wszelkie pozwolenia na używanie materiałów wybuchowych.

Wyburzenie chłodni kominowej elektrowni Łagisza – fot. grupa Tauron
Wyburzenie chłodni kominowej elektrowni Łagisza – fot. grupa Tauron

– Przygotowanie obiektu i jego otoczenia do wyburzenia to długotrwały, wymagający precyzji proces, w którym najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Ustanowiona strefa zagrożenia, wynosząca 200 m, prawie w całości mieściła się w obrębie działek elektrowni. Podczas wykonywania prac strzałowych, strefa zagrożenia była zabezpieczona przez posterunki, patrole oraz blokady – podkreślają przedstawiciele grupy Tauron.

W Elektrowni Łagisza w 2004 roku metodą strzałową wyburzono chłodnię numer 6, a w sierpniu 2018 roku chłodnię numer 4. Do końca 2019 roku planowane jest wyburzenie jeszcze jednej chłodni oraz komina.