Międzynarodowy konkurs architektoniczny na nowe centrum Dąbrowy Górniczej ogłosiły władze miasta wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich.

Pod koniec 2015 roku władze Dąbrowy Górniczej przejęły 4-hektarowy, atrakcyjnie zlokalizowany teren po zakładach Defum. Postanowiono wówczas, że powstanie tam nowe centrum miasta. – Nowe centrum miasta w założeniu ma być ulubionym miejscem wszystkich dąbrowian, przestrzenią spotkań, rozwoju i innowacji. Ważne przy tym, by do współpracy nad jego realizacją pozyskać inwestorów zewnętrznych – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia - fot. mat.pras.
Autorska koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia – fot. mat.pras.

Ogłosili konkurs

W piątek, 30 listopada, katowicki oddział SARP na zlecenie miasta ogłosił konkurs na nowe centrum Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. Urząd Miejski za zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu zapłaci SARP-owi ponad 147 tys. zł.

Przewodniczącym Sądu Konkursowego będzie dr inż. arch. Henryk Zubel. W jury zasiądą także przedstawiciele świata architektury i nauki, strony społecznej oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

Przewodniczący zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia Wojciech Czyżewski podkreślił, że regulamin konkursu stanowi podsumowanie ponad dwuletnich prac szerokiego grona ekspertów – urbanistów, socjologów, prawników, managerów, praktyków rynku nieruchomości, historyków – oraz konsultacji społecznych.

Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.
Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.

Regulamin konkursu określa także kwoty, które otrzymają nagrodzeni architekci. Zwycięzca może liczyć na 25 tys. zł, za drugie miejsce przewidziano 20 tys. zł i 15 tys. zł za trzecie.

Jury przy wyborze najlepszej pracy kierować się będzie jej walorami urbanistyczno-architektonicznymi (50 proc.), walorami ekonomicznymi (30 proc.) i stopniem unikalności zaproponowanych rozwiązać programowo-przestrzennych oraz odniesieniem do kontekstu przestrzennego (20 proc.).

Co ważne, zwycięzca konkursu zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.
Społeczna koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Fabryki Pełnej Życia- fot. mat.pras.

Trudne wyzwanie

Architekci staną przed trudnym zadaniem. Będą musieli uwzględnić zaplanowane przez władze Dąbrowy Górniczej zmiany układu komunikacyjnego w śródmieściu – projektowane są wspólne inwestycje gminy, Tramwajów Śląskich i PKP, zaprojektować nowy plac przed Pałacem Kultury Zagłębia i połączyć tę przestrzeń z parkiem Hallera.

– W nowym centrum założono powstanie placów miejskich, traktów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów, tzw. przestrzeni narracyjnych, czyli instalacji i miniparków wciągających użytkowników w pokłady historii Dąbrowy Górniczej. Oprócz przestrzeni publicznych, uwzględniono m.in. konieczność zaprojektowania parkingów, pomieszczeń usługowych, handlowych, pomieszczeń biurowych, reprezentacyjnych powierzchni komercyjnych czy mieszkań i lokali gastronomicznych – wylicza Wojciech Czyżewski.

Z ogłoszenia wynika również, że do 20 grudnia SARP będzie przyjmował wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Do 15 marca architekci będą mieli czas na składanie ofert. Urzędnicy liczą, że konkurs uda się rozstrzygnąć w pierwszym kwartale 2019 roku.

Po wybraniu koncepcji i opracowaniu dokumentacji projektowej miasto przystąpi do kolejnego etapu – pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych.