Park miejski w Siewierzu został otwarty. Od pierwszych dni po udostępnieniu cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dzięki atrakcjom z których mogą tu korzystać.

Dla wielu mieszkańców nowy park już stał się ulubionym celem jesiennych spacerów. Najmłodsi mieszkańcy Siewierza mogą spędzać czas na dwóch nowych placach zabaw – centralnym z pagórkami i urządzeniami sprawnościowymi oraz muzycznym z bębnami, ksylofonem i gongami rurowymi.

Natomiast mieszkańcy, którzy szukają w parku ciszy i kojenia znaleźć to mogą odpoczywając na ławkach w pobliżu rzeki. Na terenie parku powstał także plenerowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej, na który składa się zielony tunel, zielone igloo, wiata z ławostołami ogrodzenie, donice drewniane oraz wszystkie urządzenia edukacyjne, w skład których wchodzą gry plenerowe.

W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo-rowerowy i ścieżki piesze z nawierzchnią mineralno-żywiczną wraz z dwoma kładkami dla pieszych nad rowem Jordan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy dydaktycznej, drugiego placu zabaw i nawierzchni utwardzonych, oświetlenia oraz obiektów małej architektury.

Ponadto, powstały pagórki oraz poziome powierzchnie placu, zamontowano urządzenia siłowni terenowej, urządzenia zręcznościowe oraz elementy placu zabaw: zjeżdżalnie, huśtawkę gniazdową oraz urządzenia muzyczne. Posadzono również drzewa i krzewy. Inwestor nie zapomniał także o zmotoryzowanych mieszkańcach. Z myślą o nich powstał parking oraz podbudowy z obrzeżami na placach przy potoku Jordan.

Koszt inwestycji to 4,88 mln złotych, z czego aż 85 proc. pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych, a także w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności.