Zakończył się remont wiaduktu prowadzącego do dawnej Huty Katowice. Na skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ul. Tworzeń wraca sygnalizacja świetlna. Jest to rozwiązanie tymczasowe, które w przyszłym roku zostanie zastąpione rondem.

– Planujemy w tym miejscu budowę dużego ronda, które jest lepszym rozwiązaniem niż sygnalizacja świetlna. Mamy już gotowy projekt budowlany i chcemy, aby rondo powstało w przyszłym roku – mówi Marcin Bazylak, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej odpowiedzialny za inwestycje.

Pierwotnie zakładane było, że organizacja ruchu obowiązująca podczas remontu wiaduktu zostanie utrzymana do czasu budowy nowego ronda. Jednak ze względu na przywrócenie na tym fragmencie ruchu samochodów ciężarowych dojeżdżających do strefy ekonomicznej oraz niedostosowaną do nich geometrię tymczasowego rodna zapadła decyzja o ponownym uruchomieniu sygnalizacji świetlnej.

– Sygnalizacja będzie funkcjonowała do czasu wyłonienia wykonawcy nowego ronda i przebudowy całego skrzyżowania. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i przygotowania przetargu na realizację robót – podsumowuje prezydent Bazylak.