Mieszkańcy oraz samorządowcy są oburzeni brakiem konsultacji i sposobem informowania w sprawie nowych tras dla tzw. kolei dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to jeden ze sztandarowych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Poza budową nowego lotniska pomiędzy Łodzią a Warszawą, zakłada również budowę nowych dróg i torów, które mają skomunikować je z pozostałymi częściami kraju. Problem w tym, że planowane przebiegi nowych linii kolejowych w ogromnej mierze przebiegają przez tereny mieszkalne.

Tory między domami?

Problem ten dotknął wielu miast w Polsce. Protestują mieszkańcy Łodzi, Mikołowa, Sławkowa czy Bolesławia. Pełni obaw są również mieszkańcy naszego regionu. W Dąbrowie Górniczej projektanci wytoczyli tory przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej. Ich realizacja wiązałaby się z wyburzeniem dziesiątek domów i skutkowała poszatkowaniem dzielnicy.

Podobnie jest w śródmieściu, gdzie nowa linia kolejowa została narysowana wzdłuż plant przy ul. Poniatowskiego (przy targowisku miejskim), dalej plantami wzdłuż ul. Korczaka do ul. Wojska Polskiego i przecinając DK94 oraz ul. Staszica w stronę Sosnowca.

Te propozycje są dla mnie nie do zaakceptowania. Przedstawione rozwiązania nie są zgodne z żadnym dokumentem planistycznym obowiązującym w Dąbrowie Górniczej – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zaskoczeni planami związanymi z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego są także m.in. włodarze Sosnowca i Sławkowa. – Wiem, że podobnego zdania są również inni samorządowcy, których miejscowości zostały podobnie poszatkowane planowanymi torami. Jesteśmy w kontakcie i analizujemy możliwości skutecznego oprotestowania rozwiązań zaproponowanych w studium CPK – podsumowuje prezydent Bazylak.

Centralny Port Komunikacyjny – fot. CPK
Centralny Port Komunikacyjny – fot. CPK

Apelują o rozwagę i konsultacje

W sprawie głos zabrał również zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. – Jako samorządowcy, którzy biorą pełną odpowiedzialność za reprezentowanie gminy, wnioskujemy o takie zaplanowanie nowych korytarzy drogowych i kolejowych, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowały w ścisłą zabudowę mieszkaniową, istniejącą infrastrukturę techniczną, miejsca użyteczności publicznej i centra miejscowości, a także tereny posiadające cenne walory przyrodnicze – czytamy w oświadczeniu.

– Uważamy, również ze realizacja tak znaczących projektów infrastrukturalnych powinna być poprzedzona rzetelnymi konsultacjami nie tylko ze stroną samorządową, ale przede wszystkim z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Trudno zaakceptować fakt, że spółka Centralny Port Komunikacyjny odpowiedzialna za realizację tak skomplikowanego projektu, na konsultacje społeczne przewiduje tylko kilka tygodni i nie przewiduje spotkań informacyjno-konsultacyjnych w terenie – dodają przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W Dąbrowie Górniczej, 3 i 4 marca, odbędą się spotkania dotyczące projektowanych linii kolejowych przebiegających przez miasto. Podczas spotkań, zaprezentowane zostanie stanowisko miasta w tej sprawie. Omówiony zostanie także formularz dotyczący przesyłania uwag do autorów projektu i instrukcja jego wypełnienia.

Spotkanie 3 marca odbędzie się o godz. 17.00 w OSP Błędów przy ul. Żołnierskiej 180. Z kolei dzień później – w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Wyspiańskiego 1 (4 marca o godz. 18.00.).

Poseł Robert Warwas uspokaja

Do 10 marca każdy mieszkaniec oraz samorząd ma prawo wyrazić swoją opinię na temat projektu kolei dużych prędkości. Można to zrobić za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie cpk.pl.

Poseł Robert Warwas w mediach społecznościowych zwraca uwagę, że to pierwszy etap trwających konsultacji. – Obecny kształt projektu ma charakter orientacyjny i przedstawione w nim warianty przebiegu korytarzy nie są wiążące. Zgłoszone uwagi mają posłużyć eliminacji możliwie jak największej liczbie konfliktów na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Po przeanalizowaniu i uwzględnieniu wszystkich uwag w projekcie dokumentu, zostanie ogłoszony drugi etap konsultacji w gminach. W pierwszej kolejności należy uwzględnić i przeanalizować podłoże i geodezje Dąbrowy Górniczej, ze względu na dużą ilość terenów pokopalnianych oraz podziemnych zbiorników wodnych. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu dalszych etapów konsultacji społecznych na poziomie gminnym, szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych – wyjaśnia Robert Warwas.

Skomentuj przez Facebook

5 KOMENTARZE

  1. Jak „prywatyzowano” grubo ponad 1000 polskich przedsiębiorstw za rządów układu z Magdalenki to było ok? Jeden z kosztów wejścia do die UE to na pewno.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here